CII dự kiến phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Dũng Phạm - 13:13, 26/05/2023

TheLEADERSố tiền huy động được sẽ được công ty sử dụng cho việc thanh toán các lô trái phiếu, đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận.

Sáng 24/05, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 2 nhằm thông qua nhiều nội dung về tài chính và kinh doanh.

Trước đó, CII đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 nhưng không thành công do chỉ có 45,8% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty.

Tại đại hội, ông Lê Quốc Bình – Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CII cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, thị trường tài chính diễn biến không thuận lợi, tuy nhiên CII đã ít bị ảnh hưởng do HĐQT chủ trương không đầu tư dự án mới, thay vào đó là hoàn thành các dự án đang đầu tư.

Trong giai đoạn 2023 - 2024, ông Bình cho biết công ty sẽ chưa vội mở rộng quy mô đầu tư và sẽ tập trung khai thác các dự án đã về đích gồm 7 dự án BOT, tòa nhà 152 Điện Biên Phủ và một số dự án bất động sản khác. Đồng thời, duy trì tài chính ổn định để đảm bảo trả nợ trái phiếu đúng hạn như đã thực hiện trong quý I vừa qua.

Cụ thể, ông Bình cho biết hiện nay, CII đang sở hữu 7 dự án BOT giao thông, trực tiếp hoặc gián tiếp qua Công ty Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R) và Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (CII sở hữu 89%, đã thu phí chính thức từ quý III/2022). Trong năm 2023, CII sẽ tập trung khai thác các dự án dự án BOT, tòa nhà 152 Điện Biên Phủ, dự án D'Verano, dự án The River, …

Tâm điểm của ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CII là kế hoạch phát hành hai gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm. Số tiền huy động được sẽ được công ty sử dụng cho việc thanh toán các lô trái phiếu, đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận.

CII dự kiến phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
Kế hoạch phát hành TPDN chuyển đổi của CII

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của CII đạt hơn 748 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng quý 1 của CII chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính của CII lao dốc 76% so với cùng kỳ năm 2022, xuống 217 tỷ đồng do các khoản đầu tư tài chính giảm mạnh từ mức gần 776 tỷ đồng (chủ yếu đến từ thương vụ thoái vốn khỏi Công ty Đầu tư Năm Bảy Bảy) xuống chỉ còn gần 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của CII tăng nhẹ gần 2% so với đầu năm, lên hơn 29.000 tỷ đồng. Chiếm phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn hơn 5.390 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng 170 tỷ đồng nợ xấu. Hàng tồn kho đạt gần 1.340 tỷ đồng, giảm hơn 17%. CII cũng đang nắm giữ gần 616 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh (giá vốn của 24 triệu cổ phần Công ty Đầu tư Sài Gòn RiverFront)

Về phần nguồn vốn, nợ phải trả của CII tại cuối quý 1 tăng nhẹ lên gần 20.670 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần vốn chủ sở hữu. Riêng vay nợ tài chính chiếm gần 74% tổng nợ phải trả với hơn 15.230 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản vay trái phiếu có giá trị hơn 3.600 tỷ đồng. Việc vay nợ tài chính lớn khiến CII phải chịu khoản chi phí lãi vay tới 288 tỷ đồng trong quý 1 vừa qua.

Năm 2023, CII đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5,155 tỷ đồng và lãi ròng 469 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 50% so với kết quả 2022. Kết thúc quý 1, công ty mới thực hiện được gần 15% kế hoạch doanh thu và gần 2% mục tiêu lợi nhuận năm. Công ty dự trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và giữ nguyên tỷ lệ này cho năm 2023.