Analytic
Hotline: 08887 08817

Trái chủ chuyển đổi sang cổ phiếu Novaland với giá 85.000 đồng

Citigroup Global vừa chuyển đổi 5 trái phiếu (hơn 23 tỷ đồng) thành 270.729 cổ phiếu NVL, đây là số trái phiếu nằm trong gói trái phiếu chuyển đổi có tổng giá trị 300 triệu USD với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, sẽ đáo hạn ngày 16/7/2026.