Doanh nghiệp lạc quan về tình hình kinh doanh cuối năm

Trần Anh - 09:38, 30/09/2020

TheLEADER81% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá tình hình quý 4 sẽ ổn định và tốt hơn so với các quý trước đó, trong khi chỉ có 19% doanh nghiệp đánh giá tình hình có thể khó khăn hơn.

Báo cáo tháng 9 của Tổng cục Thống kê mới đây cho thấy trong tháng 9/2020, cả nước có 10,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 203,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 83 nghìn lao động, giảm 23,1% về số doanh nghiệp, giảm 29,6% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với tháng trước

Tính chung 9 tháng, cả nước có gần 99 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.428,5 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 777,9 nghìn lao động, giảm 3,2% về số doanh nghiệp, tăng 10,7% về vốn đăng ký và giảm 16,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước

Nếu tính cả 2.173,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 29,5 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 3.601,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 34,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,5% so với 9 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 133,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có 14,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý 3 cho thấy có 32,2% và 35,9% doanh nghiệp đánh gía tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 tốt hơn và ổn định hơn so với quý 2. Trong khi đó, có 31,9% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hơn so với 3 tháng trước đó.

Sang quý 4, các doanh nghiệp mang tinh thần lạc quan hơn, khi 81% doanh nghiệp đánh giá tình hình quý 4 sẽ ổn định và tốt hơn, chỉ có 19% doanh nghiệp đánh giá tình hình có thể khó khăn hơn quý 3.

Ở chiều ngược lại, trong 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm trước; 27,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%; gần 12,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,1%, trong đó có 10,7 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 1,4%; 192 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 15,7%.