Doanh nghiệp Việt tăng đầu tư ra nước ngoài dù Covid-19

Phương Anh - 17:28, 30/08/2020

TheLEADERTổng đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh 8 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và đầu tư cho thấy, riêng trong tháng 8/2020, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 77,3 triệu USD, bằng 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng gấp hơn 2,5 lần so với tháng trước.

Trong đó, 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và 8 lượt dự án được điều chỉnh.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 330,2 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, 86 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đạt gần 218,5 triệu USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Cùng với đó, 25 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 111,8 triệu USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2019.

a

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 lĩnh vực. Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực dẫn đầu với 10 dự án cấp mới và 6 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký 225,7 triệu USD, chiếm 68,4% tổng vốn đầu tư.

Lĩnh vực dịch vụ lưu trú ăn uống đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 39,6 triệu USD, chiếm gần 12%; tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và thông tin truyền thông.

Trong 8 tháng đầu năm nay, 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Đức là nước dẫn đầu với 92,6 triệu USD, chiếm 28%; Lào với 86,7 triệu USD, chiếm 26,3%; Myanmar với 44,6 triệu USD, chiếm 13,5%; Mỹ với 40,8 triệu USD, chiếm 12,3%.