Đức hỗ trợ hơn 136 tỷ đồng vốn ODA phát triển năng lượng tái tạo

Tùng Anh - 15:11, 15/05/2018

TheLEADERPhó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký phê duyệt dự án ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE).

Đức hỗ trợ hơn 136 tỷ đồng vốn ODA phát triển năng lượng tái tạo
Ảnh minh họa.

Đây là dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức được thực hiện trong bốn năm (2018 - 2022) trên toàn quốc với tổng mức đầu tư gần 5,3 triệu Euro. Trong đó, 5 triệu Euro là vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức và 297.980 Euro là vốn đối ứng của phía Việt Nam do Bộ Công thương tự bố trí bằng các nguồn lực hiện có.

Dự án nhằm hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển các dạng nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện và lưới điện thông minh tại Việt Nam.

Dự án đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông được áp dụng trong việc quản lý, vận hành các nguồn năng lượng tái tạo, tối ưu hoá việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Dự án cũng đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp giữa Việt Nam và Đức để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng; thiết lập các mạng lưới hợp tác và trao đổi kinh nghiệm quốc tế giữa các nhà xây dựng chính sách, các nhà quản lý, các đơn vị phát triển dự án.

Việc hợp tác công nghệ tập trung vào các giải pháp công nghệ hiện đại nhất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ và phần mềm hiệu quả năng lượng, kết nối và vận hành năng lượng tái tạo với xu hướng của các sản phẩm và dịch vụ để xây dựng ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh.