EZLand được cấp chứng nhận bất động sản bền vững toàn cầu 2020

Lam Giang - 10:10, 12/12/2020

TheLEADERCông ty CP Phát triển EZLand Việt Nam là nhà phát triển bất động sản Việt Nam đầu tiên được cấp chứng nhận thẩm định bất động sản từ bảng đánh giá bất động sản bền vững toàn cầu GRESB.

Bảng đánh giá bất động sản bền vững toàn cầu GRESB (Global Real Estate Sustainabilty Benchmark) là hệ thống đánh giá tác động về môi trường (Environment) – xã hội (Social) – quản trị (Governance) của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. 

Chứng nhận thẩm định được xét theo ba tiêu chí gồm năng lực điều hành, năng lực hoạt động và năng lực phát triển, từ đó giúp doanh nghiệp xác định thế mạnh và cơ hội để cải thiện hiệu suất ESG và chiến lược phát triển bền vững của họ.

EZLand nhận được chứng nhận thẩm định bất động sản bền vững toàn cầu GRESB 2020
Dự án căn hộ HausNeo đã được EZLand bàn giao cho khách hàng.

Các tổ chức như công ty bất động sản niêm yết, quỹ tài sản tư nhân và nhà phát triển bất động sản đạt chứng nhận thẩm định GRESB sẽ tối ưu cơ hội kết nối với các nhà đầu tư một cách có hệ thống. Thông qua những điểm chuẩn và điểm số cụ thể về các vấn đề cốt lõi trong phát triển bền vững, báo cáo cho phép các bên liên quan tiếp cận các thông tin về hiệu suất ESG của doanh nghiệp so với thị trường và các đơn vị cùng cấp khác theo quốc gia, khu vực và lĩnh vực. 

Điểm đánh giá GRESB biểu thị dưới dạng phần trăm thể hiện mức độ tiềm năng về bền vững và danh hiệu Green Star được trao cho doanh nghiệp có số điểm tuyệt đối trong hạn mức đã đăng ký.

Chứng nhận GRESB của EZLand Việt Nam năm 2020 đạt tổng cộng 71/100 điểm trong năm đầu tiên tham gia, xếp hạng 2 trên tổng số 6 doanh nghiệp thuộc phạm vi châu Á, loại hình nhà ở dân dụng cao tầng. Để đạt được kết quả này, EZLand đã nỗ lực không ngừng từ những định hướng đầu tiên khi mới thành lập nhằm hướng đến ba mục tiêu. 

Thứ nhất là bảo vệ môi trường (E) với việc áp dụng giải pháp công trình xanh EDGE cho toàn bộ danh mục dự án, hướng đến việc dẫn đầu thị trường bất động sản tầm trung tại Việt Nam dựa trên sự bền vững và các sáng kiến mới trong việc phát triển sản phẩm. 

Thứ hai là cam kết trách nhiệm xã hội (S) bằng chiến lược công dân doanh nghiệp và nhiều hoạt động phát triển cộng đồng. Cuối cùng là thúc đẩy quản trị bền vững (G) thông qua các chính sách phát triển nhân lực và ba nguyên tắc trong công tác quản trị nội bộ và ứng xử đạo đức là chính trực – minh bạch – bình đẳng.

Với tầm nhìn phát triển bền vững từ nội tại, EZLand cho biết sẽ tiếp tục tham gia chứng nhận thẩm định bất động sản GRESB trong năm 2021 với nhiều đổi mới trong chiến lược vận hành và kinh doanh. 

Theo đó, EZLand đã triển khai phương pháp quản trị doanh nghiệp OKR, áp dụng cho toàn công ty từ 1/1/2021 để nâng cao hiệu quả tác động đến môi trường và xã hội, nâng cao nhận thức cho nhân viên, khách hàng và đối tác về công trình xanh trong việc đầu tư bền vững

Chứng nhận thẩm định GRESB và hệ thống dữ liệu trực thuộc đã được chứng minh là tiêu chuẩn hàng đầu trong việc đánh giá hiệu suất ESG của doanh nghiệp, được các tổ chức đầu tư tín nhiệm trên toàn cầu. 

Thông qua những nỗ lực và hành động cụ thể, EZLand là nhà phát triển bất động sản Việt Nam đầu tiên đạt điểm hiệu suất ESG lí tưởng bằng việc xác định và theo đuổi nghiêm túc chiến lược phát triển bền vững.