FPT đặt mục tiêu lãi hơn 9.000 tỷ đồng

Trần Anh - 07:09, 19/03/2023

TheLEADERNăm 2023, Tập đoàn FPT đặt kế hoạch doanh thu 52.289 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.055 tỷ, đều tăng trên 19% so với năm 2022. Tập đoàn còn dự kiến chi 5.800 tỷ đồng để đầu tư cho các khối công nghệ, viễn thông và giáo dục, đầu tư khác.

Năm 2023, FPT đặt kế hoạch doanh thu 52.289 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.055 tỷ, đều tăng trên 19% so với năm ngoái. Tập đoàn còn dự kiến chi 5.800 tỷ đồng để đầu tư cho các khối công nghệ, viễn thông và giáo dục, đầu tư khác.

Về định hướng 2023, với khối công nghệ, FPT tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm, nền tảng, giải pháp mới dựa trên các công nghệ lõi như Cloud, AI, Blockchain…, đồng thời tập trung mở rộng kênh bán hàng tới các đối tượng trong đa lĩnh vực ở trong và ngoài nước. Khối này dự kiến có doanh thu 31.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.166 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 24% năm trước.

Khối viễn thông được giao 16.739 tỷ doanh thu và 3.230 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 14% và 15% so với năm trước. Ở lĩnh vực dịch vụ viễn thông, FPT tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ cũng như hệ thống trục cáp chính, trục cáp biển nhằm cải thiện chất lượng đường truyền internet quốc tế, đáp ứng nhu cầu về dữ liệu ngày càng cao của người tiêu dùng. Công ty cũng mở rộng, tăng công suất cho hệ thống trung tâm dữ liệu hiện đại nhằm phục vụ như cầu chuyển đổi số. Ở lĩnh vực truyền hình, FPT sẽ mở rộng dịch vụ truyền hình trả tiền với các tuyến nội dung mới, nội địa hóa.

Chi phí đầu tư dự kiến cho năm 2023 đạt 5.800 tỷ đồng, trong đó khối công nghệ 1.800 tỷ đồng, khối viễn thông 2.300 tỷ đồng và lĩnh vực giáo dục 1.700 tỷ đồng. FPT sẽ đầu tư mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn cũng như đầu tư và hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh; đầu tư các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu; đầu tư mở rộng khuôn viên tại thành phố lớn và mở rộng thêm 7 điểm trưởng phổ thông mới tại các tỉnh thành.

Về phương án chia cổ tức, Hội đồng quản trị (HĐQT) FPT trình cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 20% tiền mặt (2.000 đồng/cp) và 15% bằng cổ phiếu (cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới).

Trong đó 10% bằng tiền đã được chi trả trong năm 2022. Cổ tức 1.000 đồng/cp còn lại sẽ được thanh toán trong quý II/2023, cùng thời gian với phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

Cho năm 2023, FPT dự kiến chia cổ tức 2.000 đồng/cp cho cổ đông, căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu. Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2023 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

Ngoài ra, HĐQT FPT cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP) cho những cán bộ xuất sắc với giá 10.000 đồng/cp. Tổng số lượng phát hành hằng năm không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Thời hạn chuyển nhượng trong vòng 3 năm.