FPT lãi ròng hơn 6.100 tỷ đồng

Việt Hưng - 16:15, 16/12/2022

TheLEADERSau 11 tháng, FPT đã hoàn thành được gần 93% mục tiêu về doanh thu và 94% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Sau 11 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu 39.249 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.168 tỷ đồng, tăng lần lượt 23,4% và 22,5% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí thuế, FPT lãi ròng 6.155 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với năm 2021.

Năm nay, FPT đặt mục tiêu doanh thu đạt 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.618 tỷ đồng. Như vậy sau 11 tháng, FPT đã hoàn thành được gần 93% mục tiêu về doanh thu và 94% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Khối công nghệ chiếm hơn 46% cơ cấu lợi nhuận trước thuế cả tập đoàn, ghi nhận 22.477 tỷ đồng doanh thu và 3.322 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trưởng 23% và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu dịch vụ chuyển đổi số đạt 6.534 tỷ đồng, tăng trưởng 27%.

FPT lãi ròng hơn 6.100 tỷ đồng
FPT lãi ròng hơn 6.100 tỷ đồng

Doanh thu dịch vụ viễn thông tăng trưởng 2 con số 16,1%, đạt 13.372 tỷ đồng. Mảng giáo dục, đầu tư tiếp tục mức tăng trưởng doanh thu cao 71%, đạt 3.400 tỷ đồng.

Tại mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài, FPT ghi nhận khối lượng đơn hàng đăng ký mới từ thị trường nước ngoài trong 11 tháng đầu năm đạt 20.566 tỷ đồng (tăng trưởng 37,1% so với cùng kỳ).

Nhờ đó, doanh thu mảng xuất khẩu phần mềm tiếp đà tăng trưởng cao 31%, đạt 17.107 tỷ đồng, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 48,6%) và APAC (tăng 47,3%).

Thị trường Nhật Bản cũng chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 27,3%, thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho CNTT lớn tại thị trường này sau thời gian dài phong tỏa do dịch bệnh Covid-19.