FRT đặt tham vọng lợi nhuận lớn năm 2021

Trần Anh - 08:21, 08/04/2021

TheLEADERĐộng lực tăng trưởng lợi nhuận sẽ đến từ việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm công nghệ, cùng với đó là việc đẩy mạnh đầu tư vào ngành bán lẻ dược phẩm.

Công ty Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021, đặt kế hoạch đạt 16.400 tỷ đồng doanh thu thuần và 120 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng mạn so với năm ngoái.

Năm 2020, FRT đạt 14.666 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 12%; song lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 10 tỷ đồng, giảm đến 95% so với năm 2019. Nguyên nhân do sự bùng phát của đại dịch, cũng như chủ trưởng đầu tư mạnh cho chuỗi dược Long Châu khiến lợi nhuận công ty ảnh hưởng.

Chi tiết kế hoạch kinh doanh, FPT Retail cho biết sẽ tiếp tục chú trọng đến việc tăng doanh thu của hệ thống của hàng bằng việc đưa vào các sản phẩm và loại hình dịch vụ mới như: triển khai dịch vụ sim đồng thương hiệu, mở thêm 68 trung tâm laptop mới, đưa ra các sản phẩm mới (đồng hồ, surface…).

Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung xây dựng và phát triển cửa hàng theo hướng tăng trải nghiệm và tăng chức năng bán hàng: các hoạt động trải nghiệm, tương tác của khách hàng tại khu trưng bày, hình thành trung tâm laptop, các chính sách giá, chính sách bảo hành,…

Đối với ngành bán lẻ dược phẩm, FPT Retail nhận định đây là một thị trường tiềm năng để phát triển mạnh mẽ trong thời gian dài. Hiện ngành bán lẻ dược phẩm chia làm ba kênh: kênh bệnh viện, kênh phòng khám và kênh nhà thuốc.

FPT Retail kỳ vọng sẽ chiếm khoảng 30% thị phần kênh bán lẻ dược phẩm qua nhà thuốc trong hai năm tới. Dự kiến, mảng này sẽ đóng góp khoảng 25% tổng doanh thu của công ty ở mức hơn 5.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, chuỗi Nhà thuốc Long Châu đã có 200 cửa hàng, phủ sóng 43 tỉnh thành với doanh thu tăng 133% so với 2019. Dựa trên công thức thành công, năm 2021, FPT Retail dự kiến tăng số lượng cửa hàng lên 350, và gia tăng độ phủ toàn quốc.

Công ty sẽ tập trung xây dựng mảng hậu cần logistic, tăng số lượng nhà thuốc, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ quản lý và chuyên môn để tăng hiệu quả hoạt động.

Về việc đầu tư vào công nghệ, FPT Retail sẽ đầu tư xây dựng và hoàn thiện nền tảng bán lẻ chuẩn để làm tăng trải nghiệm của khách hàng bằng các dự án kết bạn với khách hàng để đưa ra các dịch vụ và sản phẩm phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm.

Năm 2020, Công ty trình cổ đông không chia cổ tức, năm 2021 dự kiến chia 5% bằng tiền mặt. Một nội dung đáng quan tâm khác, HĐQT dự trình thông qua việc miễn nhiệm ông Bùi Huy Cường khỏi vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, bầu thay thế với ông Trần Khương.