Gần 80 doanh nghiệp bất động sản mới "khai sinh" mỗi ngày

Minh Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERTrung bình mỗi ngày có tới 76 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2017.

Gần 80 doanh nghiệp bất động sản mới "khai sinh" mỗi ngày
Bất động sản đứng đầu về số doanh nghiệp thành lập mới

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 6/2017, có 10.742 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 110.562 tỷ đồng, giảm 1,9% về số doanh nghiệp và giảm 7,3% về số vốn, tăng 10,05% về số doanh nghiệp và tăng 41,2% về số vốn. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 5,5% so với tháng 5/2017, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, riêng lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm có tới có 2.279 doanh nghiệp, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vốn mà các doanh nghiệp mới ra đời đăng ký đầu tư ở lĩnh vực bất động sản cũng tăng tới 42,2%. 

Tiếp sau là lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 679 doanh nghiệp, tăng 37,2%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 318 doanh nghiệp, tăng 30,9%; Giáo dục và đào tạo có 1.597 doanh nghiệp, tăng 30,4%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 442 doanh nghiệp, tăng 23,1%..., duy nhất chỉ có lĩnh vực Vận tải kho bãi có 3.068 doanh nghiệp, giảm 5,5%. 

Như vậy, lĩnh vực bất động sản tiếp tục giữ vị trí số 1 về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trung bình có 76 doanh nghiệp mới thành lập mỗi ngày. 

Bên cạnh đó, lượng doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017 là 257 doanh nghiệp, tăng  8,4% so với cùng kỳ năm 2016.