Gelex bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Trần Anh - 15:03, 29/12/2023

TheLEADERViệc bổ nhiệm các nhân sự cấp cao nhằm mục tiêu tăng cường năng lực quản trị và điều hành, đáp ứng yêu cầu quản lý hệ thống của Tập đoàn Gelex trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin từ Tập đoàn Gelex cho biết, ông Lê Bá Thọ vừa được bổ nhiệm đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Đồng thời để tập trung cho các nhiệm vụ cấp Hội đồng quản trị, ông Lê Bá Thọ có đơn từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc và được Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Các nghị quyết bổ nhiệm và chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Thọ có hiệu lực từ 1/1/2024.

Bên cạnh đó, với mục tiêu kiện toàn, bổ sung nhân sự cho ban tổng giám đốc để tăng cường năng lực điều hành, Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex đã thông qua việc bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc.

Cụ thể, ông Nguyễn Hoàng Long, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hạ tầng Gelex giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn; bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trung hiện là Tổng giám đốc Gelex Electric giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn, kể từ ngày 1/1/2024. 

Ông Long và ông Trung đều là những lãnh đạo có nhiều năm gắn bó với các đơn vị trong hệ thống Gelex.

Như vậy, sau khi thay đổi cơ cấu nhân sự, Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex có năm thành viên là ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch; hai Phó chủ tịch là ông Lê Bá Thọ và Lương Thanh Tùng và hai thành viên là ông Đậu Minh Lâm và Nguyễn Văn Tuấn. 

Ban tổng giám đốc Tập đoàn Gelex có ba thành viên là ông Nguyễn Văn Tuấn và hai Phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Long và ông Nguyễn Trọng Trung.