Giám sát thu thuế hoạt động kinh doanh casino

Khánh Linh - 17:38, 30/08/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino.

Giám sát thu thuế hoạt động kinh doanh casino
Hoạt động kinh doanh casino sẽ bị giám sát chặt chẽ. Ảnh: Chinhphu.vn

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp kinh doanh casino chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân hoặc bàn chơi và đổi trả lại tiền mặt cho người chơi tại quầy thu ngân.

Mọi giao dịch liên quan đến đổi tiền, xuất nhập đồng tiền quy ước, nạp tiền vào máy trò chơi phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính và đảm bảo định kỳ hàng ngày dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu theo mẫu quy định tại Thông tư này. Các giao dịch này phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Phiếu tổng hợp doanh thu phải được lập trên phần mềm máy tính và định kỳ hàng ngày doanh nghiệp kinh doanh casino thực hiện chuyển thông tin dữ liệu của Phiếu tổng hợp doanh thu đến cơ quan thuế. Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) có trách nhiệm xây dựng chuẩn kết nối và chuẩn dữ liệu đảm bảo cơ quan thuế nhận được dữ liệu do doanh nghiệp gửi đến và có giải pháp hướng dẫn để doanh nghiệp chuyển đổi hệ thống phù hợp với các định dạng chuẩn mà ngành thuế xây dựng.

Dự thảo cũng quy định, doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết để Tổ quản lý, giám sát của cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera (trực tuyến) hoạt động kinh doanh casino.

Hệ thống camera phải được lắp đặt đầy đủ tại các khu vực: Bàn trò chơi, máy trò chơi, khu vực kho quỹ, quầy thu ngân và các khu vực khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino đảm bảo cho công tác giám sát của Tổ quản lý, giám sát. Dữ liệu từ hệ thống camera phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm.

Cục trưởng Cục Thuế quyết định thành lập Tổ quản lý, giám sát tại doanh nghiệp kinh doanh casino và ban hành quy chế hoạt động của Tổ.

Các thành viên của Tổ quản lý, giám sát không được là người có liên quan với nhau và với người quản lý doanh nghiệp kinh doanh casino, bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Tổ quản lý, giám sát thực hiện giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và giám sát qua camera (trực tuyến) đối với các giao dịch tại casino liên quan đến tiền và đồng tiền quy ước (đổi đồng tiền quy ước, đổi điểm, trả thưởng cho khách, mở niêm phong hòm (túi), kiểm kê, tính toán giao dịch tại quầy thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước...).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.