Hai lần đảo nợ trái phiếu nghìn tỷ của Bông Sen

Trần Anh - 10:49, 07/09/2021

TheLEADERLịch sử phát hành trái phiếu của một doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Bông Sen cho thấy, trường hợp không trả được nợ, doanh nghiệp có thể kéo dài thêm nhiều năm thông qua các đợt phát hành mới để đảo nợ.

Hai lần đảo nợ trái phiếu nghìn tỷ của Bông Sen
Tổ hợp khách sạn - văn phòng Daewoo Hà Nội

Công ty Cổ phần Bông Sen, doanh nghiệp sở hữu tổ hợp khác sạn Daewoo Hà Nội vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu có giá trị 4.320 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với lãi suất dự kiến sẽ cố định ở mức 11%/năm.

Tổ chức tư vấn và nhận tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Bông Sen là Công ty Chứng khoán VPS và ngân hàng VPBank. Mục đích phát hành của lô trái phiếu này nhằm tái cơ cấu lại các khoản nợ theo các trái phiếu do Bông Sen đã phát hành riêng lẻ vào năm 2019.

Đây là lần thứ 2 Bông Sen tiến hành đảo nợ trái phiếu doanh nghiệp, kể từ khi doanh nghiệp này công bố phát hành lô trái phiếu trị giá 6.000 tỷ đồng vào năm 2017.

Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm và được đảm bảo bằng 8 bất động sản, gồm 2 khách sạn, 3 nhà hàng, 3 tài sản cho thuê có diện tích hơn 2.900m2 giá trị lớn, tọa lạc tại các vị trí đặc địa ở TP.HCM và 37,87% cổ phần của Công ty Bông Sen; 70% cổ phần khách sạn Daewoo cũng như các tài sản khác.

Các nhà đầu tư khi đó đã mua hơn 90% số trái phiếu Công ty chào bán, giúp Bông Sen thu về 5.473 tỷ đồng, tăng quy mô vốn hoạt động và triển khai các kế hoạch đầu tư.

Đến năm 2019, khi lô trái phiếu trị giá 5.473 tỷ đồng trên đến ngày đáo hạn, Bông Sen tiếp tục phát hành 6.450 tỷ đồng trái phiếu để "tái cơ cấu khoản nợ" và đồng thời duy trì mục tiêu thực hiện dự án đầu tư. Trái phiếu lần này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 11%/năm và tài sản đảm bảo tương đồng với lô trái phiếu được phát hành năm 2017.

Đáng chú ý, nguồn tài chính của Bông Sen sau khi phát hành trái phiếu lại được sử dụng để mua trái phiếu của các công ty kém tên tuổi như Công ty TNHH Yamagata hay Công ty Cổ phần Azura. Các công ty này sao đó là nhà cung cấp vốn cho FE Credit – công ty tài chính tiêu dùng thuộc VPBank thông qua việc mua chứng chỉ tiền gửi của công ty này.

Đến năm 2021, khi lô trái phiếu 2019 chuẩn bị đáo hạn, Bông Sen tiếp tục đảo nợ một lần nữa. Lần này, thời hạn đảo nợ cho lô trái phiếu lần này chỉ còn là 1 năm thay vì 2 năm như trước.

Song song với việc phát hành trái phiếu để đảo nợ, Bông Sen còn phát hành thêm một đợt trái phiếu khác trị giá 480 tỷ đồng, với mục đích phát hành nhằm quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành. Lô trái phiếu này cũng được phát hành toàn bộ cho 2 nhà đầu tư tổ chức.

Lịch sử phát hành trái phiếu của một doanh nghiệp như Bông Sen cho thấy, trường hợp không trả được nợ, doanh nghiệp có thể kéo dài thêm nhiều năm thông qua các đợt phát hành mới để đảo nợ.

Mặt khác, doanh nghiệp có thể huy động hàng nghìn tỷ đồng để sử dụng với mục đích hoàn toàn khác so với kế hoạch ban đầu.

Trái phiếu doanh nghiệp có thể được huy động trên danh nghĩa đầu tư dự án, công trình, tăng vốn hay mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, sau đợt phát hành, đơn vị này có thể công bố thay đổi mục đích sử dụng vốn, hoặc sử dụng vào mục đích cho vay, đầu tư khác như Bông Sen.