HDBank chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 25%

Lam Giang - 12:05, 30/06/2023

TheLEADERNgân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là ngày 20/7/2023.

HDBank chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 25%
Vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng lên trên 29.076 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa công bố nghị quyết của HĐQT chấp thuận ngày 20/7 là đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7.

Theo phương án phát hành, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn để phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán và trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định.

Sau khi hoàn tất phương án chia cổ tức, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên trên 29.076 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến dành khoảng 3.000 tỷ trong phần vốn tăng thêm để bổ sung nguồn vốn cho vay trung dài hạn, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động khác.

Như vậy năm nay cổ đông của HDBank tiếp tục nhận cổ tức với tổng tỷ lệ 25%. Mới đây, hôm 12/6, cổ đông nhà băng này đã nhận được cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%.

HDBank thuộc nhóm các ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững với tỷ lệ ROE luôn cao vượt trên 20%. Quý 1/2023 tỷ lệ ROE của HDBank đạt 22%. Đồng thời nhà băng này có truyền thống chia cổ tức cao đều đặn, lên đến 25% trong các năm 2021 và 2022 và 65% trong năm 2020.