Hòa Bình giảm giá cổ phiếu hoán đổi nợ xuống 10.000 đồng

Hứa Phương - 13:47, 06/04/2024

TheLEADERGiá mỗi cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ được điều chỉnh từ 12.000 đồng xuống 10.000 đồng. Đây là nội dung dự thảo trình ĐHĐCĐ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tới đây.

Hòa Bình giảm giá cổ phiếu hoán đổi nợ xuống 10.000 đồng
Tập đoàn Hoà Bình phát hành 74 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ. Ảnh: HBC

Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (Tập đoàn Hoà Bình) vừa công bố các tờ trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Trong đó có kế hoạch phát hành 274 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành thêm tối đa là 3.140 tỷ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn Hòa Bình phát hành 200 triệu cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn, giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu và 74 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ. 

Đáng chú ý, giá cổ phiếu hoán đổi nợ được Tập đoàn Bình Bình điều chỉnh từ 12.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đại diện Tập đoàn Hoà Bình nhận định, trong bối cảnh ngành bất động sản nói chung và ngành xây dựng nói riêng đang ở trong giai đoạn khó khăn, thử thách nên việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành cổ phần sẽ giúp công ty cải thiện năng lực tài chính, duy trì hoạt động liên tục.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường 2023 lần thứ 2 tổ chức 10/2023, Tập đoàn Hòa Bình đã trình phương án dự kiến phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với giá cổ phiếu 12.000 đồng/cổ phiếu.

Vào thời điểm đó, đã có 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý ký biên bản thỏa thuận hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu HBC, đạt giá trị tương đương 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại dự thảo tờ trình gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước lần này, giá phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đã được điều chỉnh xuống còn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Tập đoàn Hòa Bình, việc điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ là phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời đảm bảo đem lại quyền lợi thỏa đáng cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ tham gia hoán đổi công nợ.

Tháng trước, Tập đoàn Hòa Bình đã tổ chức hội nghị nhà thầu phụ, nhà cung cấp và công bố những chính sách dành cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp chiến lược tham gia vào đợt hoán đổi cổ phiếu lần này.

Tập đoàn cam kết với tất cả những dự án kể cả trong nước hay nước ngoài, tập đoàn sẽ ưu tiên chọn nhà thầu phụ và nhà cung cấp theo chính sách dành cho đối tác chiến lược, tạo những điều kiện thuận lợi cũng như tìm những cơ hội hợp tác tốt nhất cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp chiến lược cùng hồi phục và phát triển.

Dự kiến, Tập đoàn Hòa Bình sẽ hoàn thiện hồ sơ các đơn vị tham gia hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC để kịp thời nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào đầu tháng 5/2024. Cổ phiếu HBC dự kiến sẽ được phát hành từ trong năm 2024 và 2025.