Hồng Kông trở thành quán quân FDI vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019

An Nhiên - 15:57, 26/02/2019

TheLEADERVượt qua 2 cái tên thường xuyên xếp hạng trong top 3 như Nhật Bản, Hàn Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2019, Hồng Kông là đối tác đầu tư FDI nhiều nhất vào Việt Nam.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/02/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư tăng mạnh ở cả 3 hợp phần cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần.

Có 514 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 2,44 tỷ USD, tăng 75,7% so với cùng kỳ năm 2018. Đồng thời có 176 lượt dự án đăng ký với tổng vốn đăng ký tăng thêm 854,8 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2018.

1.039 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,17 tỷ USD, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ 2018 và chiếm 61% tổng vốn đăng ký.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,58 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018, đây cũng là mức tăng cao nhất của 2 tháng đầu năm trong vòng 3 năm trở lại đây cả về giá trị và tốc độ tăng.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của nhà ĐTNN. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, đứng thứ ba là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ.

2 tháng đầu 2019, Hồng Kông bất ngờ là quốc gia đầu tư FDI nhiều nhất vào Việt Nam

Theo đối tác đầu tư, có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Việt Nam, trong đó Hồng Kông đứng thứ nhất, Singapore đứng thứ hai và Hàn Quốc đứng vị trí thứ ba.

2 tháng đầu 2019, Hồng Kông bất ngờ là quốc gia đầu tư FDI nhiều nhất vào Việt Nam 1

Theo địa bàn đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 39 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất, theo sau là TP.HCM, Bắc Ninh.

2 tháng đầu 2019, Hồng Kông bất ngờ là quốc gia đầu tư FDI nhiều nhất vào Việt Nam 2

Về tình hình xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 25,95 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 25,31 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 21,47 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 58,4% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019, trong khi cả nước nhập siêu 84 triệu USD thì khu vực đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu 4,48 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 3,84 tỷ USD không kể dầu thô.