HSBC cấp vốn cho Gene Solutions của Mekong Capital

Việt Hưng - 14:34, 23/06/2024

TheLEADERNgân hàng HSBC vừa thông báo cung cấp khoản tín dụng xã hội đầu tiên cho Gene Solutions, một trong những ‘gà đẻ trứng vàng’ của Mekong Capital tại Việt Nam.

Khoản tín dụng này được cấp thông qua quỹ kinh tế mới trị giá 200 triệu USD do HSBC Singapore thành lập, nhằm hỗ trợ tăng trưởng và đổi mới cho các doanh nghiệp mới nổi ở Đông Nam Á.

Gene Solutions sẽ sử dụng khoản vay để đáp ứng các nhu cầu về vốn lưu động, nâng cấp công nghệ và phát triển sản phẩm mới.

Trước đó, HSBC đã hỗ trợ Gene Solutions trong việc thiết lập nền tảng ngân hàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn trong tương lai và mở rộng hoạt động sang nhiều quốc gia trong khu vực.

Gene Solutions ra đời vào năm 2017 bởi tiến sĩ Nguyễn Hoài Nghĩa, bác sĩ Nguyễn Hữu Nguyên và tiến sĩ Giang Hoa, chuyên vào lĩnh vực xét nghiệm gen sàng lọc trước sinh và các giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Với gần 1 triệu xét nghiệm di truyền đã được thực hiện và nắm giữ hơn 80% thị phần trong lĩnh vực này, Gene Solutions đã chứng tỏ thành công với doanh thu năm 2023 đạt 40 triệu USD và tốc độ tăng trưởng 63% mỗi năm.

Đến nay, startup này đã huy động tổng cộng 40 triệu USD từ các vòng gọi vốn, trong đó có 36 triệu USD từ quỹ MEF IV của Mekong Capital chỉ trong hai năm qua.

Đây là bước tiến quan trọng không chỉ cho Gene Solutions mà còn cho sự phát triển của ngành công nghệ y tế tại Việt Nam và khu vực, đồng thời giúp nâng cao khả năng tiếp cận của người dân Đông Nam Á với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại và thiết yếu.