Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai

Trần Anh - 12:26, 31/08/2022

TheLEADERBên cạnh khoản lỗ lũy kế gần 4.000 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai còn đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu.

Trong báo cáo kiểm toán bán kiên năm 2022 của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, công ty có khoản lỗ luỹ kế tới 30/6 là 3.938 tỷ đồng và những vấn đề cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu. Tính tới 30/6 đang ghi nhận tổng nợ là 9.021,3 tỷ đồng, trong đó, 3.296 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 5.725 tỷ đồng nợ vay dài hạn. 

Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng gồm 691 tỷ đồng tại Sacombank; 500 tỷ đồng VPBank …; đối với trái phiếu, HAGL đang ghi nhận 5.876 tỷ đồng do BIDV và Công ty Chứng khoán BIDV thu xếp phát hành, 300 tỷ đồng do TPBank thu xếp phát hành, 300 tỷ đồng do ACBS thu xếp phát hành …

Giải trình về vấn đề này, phía Hoàng Anh Gia Lai cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, Tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai. 

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay và việc điều chỉnh các khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. Theo đó, Tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, Ban tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhập giữa trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đang tiến hành nuôi thí điểm 100.000 con gà trên diện tích 2ha tại Gia Lai, dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường vào tháng 11/2022. Trong năm 2023, công ty sẽ sản xuất ra được 1 triệu con heo mang thương hiệu heo ăn chuối Bapi. Trong tương lai, doanh thu từ các sản phẩm chuối, heo và gà sẽ mang lại dòng tiền lớn để trả nợ và mở rộng kinh doanh.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu tăng 150,6% so với cùng kỳ lên 2.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm công ty ghi nhận hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi 1.030 tỷ đồng so với cùng kỳ 266 tỷ đồng. Mặc dù ghi nhận lãi trong 6 tháng đầu năm nhưng tới 30/6, tổng lỗ luỹ kế gần 4.000 tỷ đồng.