Analytic
Hotline: 08887 08817

Lazada hỗ trợ làng nghề Việt Nam bán hàng ra thế giới

Chương trình “Làng nghề đặc sản online” mà VECOM và Lazada phối hợp tổ chức nhằm giúp các làng nghề truyền thống mở rộng thị trường, có thể bán hàng ra thế giới bằng phương thức online.