Manulife Việt Nam chi trả 8.623 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm

Việt Hưng - 09:53, 03/04/2024

TheLEADERDù doanh thu bảo hiểm sụt giảm, nhưng nhờ quản lý chi phí hiệu quả và kết quả đầu tư tài chính khả quan, Manulife Việt Nam vẫn lãi sau thuế 3.270 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 31% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính của Manulife Việt Nam, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong năm 2023 đạt 21.052 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2022.

Các chi phí về hoạt động bán hàng theo đó cũng giảm tương ứng. Tuy nhiên, chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm năm 2023 tăng 25% là 8.623 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động đầu tư tài chính của Manulife Việt Nam trong năm qua ghi nhận kết quả khả quan với lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính đạt mức 4.396 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2022.

Báo cáo cũng cho thấy, công ty khá tích cực tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu cuối năm 2015, Manulife Việt Nam chỉ đầu tư 311 tỷ đồng vào thị trường cổ phiếu, chiếm 2,7% trong tổng danh mục, thì đến cuối năm 2023, tổng giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu đã vượt hơn 10.000 tỷ đồng, chiếm 10% tổng giá trị danh mục.

Tốc độ tăng trưởng của giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu ghi nhận tăng trung bình 56%/năm trong giai đoạn 2015-2023. Tổng giá trị tài sản đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam của Manulife Việt Nam cuối năm 2023 được ghi nhận ở mức 108.304 tỷ đồng, tăng 9,4 lần so với năm 2015.

Manulife Việt Nam chi trả 8.623 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm
Manulife Việt Nam chi trả 8.623 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm trong năm 2023 - Ảnh: Manulife

Mặc dù sụt giảm doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, việc quản lý chi phí hiệu quả và kết quả đầu tư tài chính khả quan đã góp phần tích cực vào kết quả lợi nhuận của Manulife Việt Nam. Lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 của công ty đạt 3.270 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2022.

Tính đến hết 2023, tổng tài sản của Manulife Việt Nam đạt 118.633 tỷ đồng, tăng 12% so với 2022. Manulife Việt Nam hiện công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài có vốn điều lệ cao nhất thị trường bảo hiểm nhân thọ, đạt 22.220 tỷ đồng.

Năm ngoái, công ty này đã chi 1.356 tỷ đồng cho lương và các chế độ phúc lợi của đội ngũ nhân viên. Chi phí này bao gồm chi trả cho cả đội ngũ nhân viên chính thức, lẫn nhân viên thu phí, nhân viên thời vụ,nhân viên thuê ngoài. 

Ngoài lương cơ bản, chi phí này còn bao gồm kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, các chương trình gắn kết nhân viên...