Ngành du lịch lên kế hoạch phục hồi

Quỳnh Chi - 10:50, 11/02/2022

TheLEADERBộ Văn hóa, thể thao và du lịch đặt mục tiêu phục hồi được khoảng 8 - 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và 65 - 70 triệu lượt khách du lịch nội địa trong giai đoạn 2022 - 2023.

Ngành du lịch lên kế hoạch phục hồi
Ngành du lịch kỳ vọng đón 8 - 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2022 - 2023

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026.

Chương trình gồm hai giai đoạn. Trong giai đoạn 2022 - 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu phục hồi được khoảng 8 - 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (bằng 45 - 50% so với năm 2019); 65 - 70 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 75 - 80% so với năm 2019). Tổng thu từ khách du lịch kỳ vọng đạt khoảng 400 - 450 nghìn tỷ đồng (bằng 50 - 55% so với năm 2019).

Giai đoạn này sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, cộng đồng tham gia kinh doanh du lịch đẩy nhanh phục hồi hoạt động kinh doanh. Sản phẩm du lịch mới sẽ được phát triển theo hướng đảm bảo an toàn đối với dịch bệnh, phù hợp với nhu cầu, xu hướng thị trường trong và sau đại dịch. 

Hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế, phù hợp với xu hướng mới của thị trường...sẽ được tăng cường để nhanh chóng phục hồi lượng khách du lịch quốc tế và nội địa.

Ngành du lịch sẽ thực hiện chuyển đổi số, triển khai áp dụng “hộ chiếu vắc-xin”, thí điểm đón khách quốc tế tại một số địa phương. Đồng thời, ngành cũng hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch.

Năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu đạt khoảng 15 - 16 triệu lượt khách du lịch quốc tế (bằng 40 - 45% so với chỉ tiêu chiến lược đề ra); khoảng 75 - 80 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 60 - 65% so với chỉ tiêu chiến lược). Tổng thu từ khách du lịch trong giai đoạn này được kỳ vọng sẽ đạt khoảng 680 - 780 nghìn tỷ đồng (bằng 40 - 45% so với chỉ tiêu chiến lược).

Đến năm 2026, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam kỳ vọng đạt 18 triệu lượt, tăng 20% so với năm 2025. Khách du lịch nội địa đạt khoảng 85 triệu lượt, tăng 13,3%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 800 - 900 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5 - 17,5%.

Giai đoạn thứ hai trong chương trình kéo dài từ 2024 - 2026, ngành du lịch sẽ ưu tiên huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển du lịch nhanh và bền vững trong điều kiện “bình thường mới”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. 

Ngành này cũng sẽ tập trung phát triển các sản phẩm chủ đạo theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao; phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt của mỗi địa phương, mỗi vùng, phù hợp với lợi thế tài nguyên du lịch.

Giai đoạn thứ hai cũng ưu tiên đầu tư về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật tại các khu du lịch quốc gia thuộc các khu vực động lực phát triển du lịch; tiếp tục thu hút đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch để hình thành các cụm du lịch đồng bộ, chất lượng, có quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành du lịch sẽ tăng cường liên kết phát triển du lịch và quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là trên các nền tảng công nghệ số. Các đề án, dự án phát triển du lịch thông minh, mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh cũng sẽ được xây dựng và triển khai.