Analytic
Hotline: 08887 08817

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hút nhà đầu tư cá nhân

Trong 6 tháng đầu năm 2020, nhóm các doanh nghiệp bất động sản phát hành 71,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng lượng phát hành trong đó nhà đầu tư cá nhân mua khoảng 14,5 nghìn tỷ đồng.

Trái phiếu doanh nghiệp cạnh tranh tiền gửi ngân hàng

Trái phiếu doanh nghiệp đang trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn nhờ lãi suất cao hơn 0,8-1,7% một năm so với lãi suất tiền gửi cạnh tranh nhất.

Bộ Tài chính cảnh báo rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân không mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao.