Niềm tin của doanh nhân với môi trường kinh doanh vẫn chưa cao

Linh Lan - 07:59, 29/12/2017

TheLEADERBáo cáo phân tích chỉ số niềm tin doanh nhân CEO.CI 2017 cho thấy niềm tin của các doanh nhân vào môi trường kinh doanh hiện nay vẫn chưa cao.

CEO.CI 2017 là một trong những nội dung nổi bật của Sách Trắng - kết quả của Diễn đàn kinh tế tư nhân 2017 với chủ đề "Chương trình hành động từ nghị quyết Trung ương 5". 

Khảo sát được thực hiện đối với 252 CEO trên nhiều lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, kinh tế số... Trong đó, có 45 CEO trong nhóm ngành du lịch, 37 CEO trong ngành nông nghiệp và 46 CEO từ ngành kinh tế số.

Trong đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ lớn với 65% toàn nghiên cứu. Tuy nhiên, với nhóm ngành kinh tế số, có tới 36% doanh nghiệp tham gia khảo sát đến từ khối doanh nghiệp siêu nhỏ.

Doanh nhân Việt đặt niềm tin vào điều gì?
Chỉ số niềm tin doanh nhân 2017

Chỉ số niềm tin doanh nhân được tính dựa trên sự hợp thành của yếu tố "Hiệu quả kinh doanh" và "Môi trường kinh doanh".

Niềm tin của các nhà lãnh đạo khối doanh nghiệp tư nhân hiện ở mức trung bình với 58 điểm. 

Trong đó các nhà lãnh đạo đặt niềm tin nhiều hơn với yếu tố "Hiệu quả kinh doanh" xuất phát từ chính nội tại doanh nghiệp. Trong khi đó, niềm tin với "Môi trường kinh doanh" chưa cao, chỉ với 46 điểm, thấp nhất trong 3 yếu tố.

Doanh nhân Việt đặt niềm tin vào điều gì? 1
Chỉ số niềm tin doanh nhân 2017 theo ngành nghề kinh doanh

Lý giải cho điều này, khảo sát chỉ ra rằng hiện vẫn còn một số rào cản trong chính sách vẫn còn gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh như: Hệ thống thủ tục hành chính phức tạp, khó khăn trong tiếp cận nguồn tài chính. 

Trong 3 ngành du lịch, nông nghiệp và kinh tế số, chỉ số niềm tin doanh nhân đạt cao nhất ở ngành du lịch trong cả hai yếu tố về môi trường kinh doanh và hiệu quả kinh doanh.

Khi được hỏi ý kiến đánh giá về nền kinh tế hiện tại cũng như dự đoán xu hướng nền kinh tế trong năm tới, niềm tin của chủ doanh nghiệp có xu hướng tích cực hơn, so với năm trước, chỉ có 55% CEO đánh giá nền kinh tế có nhiều thuận lợi hơn trong khi đánh giá xu hướng về nền kinh tế năm tới có sự tăng nhẹ ở mức 59%.