Nova Group đồng hành cùng Bộ Giáo dục và đào tạo xây dựng trường học an toàn, thân thiện

Thiên Ân - 13:07, 24/01/2021

Ngày 22/1/2021, tại Hà Nội, Nova Group cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cam kết đồng hành cùng Bộ Giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021-2025.

Đây là chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo nhằm huy động nguồn lực xã hội giúp xây dựng và tu bổ trường, lớp mầm non, trường tiểu học đóng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có nhiều khu công nghiệp, vùng miền núi, hải đảo khó khăn cần hỗ trợ.

Nova Group đồng hành cùng Bộ Giáo dục và đào tạo xây dựng trường học an toàn, thân thiện
Nhiều doanh nghiệp, trong đó có Nova Group đã cam kết đồng hành cùng Bộ Giáo dục và đào tạo xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

Đồng thời, đây cũng là cách tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục giải quyết khó khăn về cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư trường lớp, thiết bị dạy học, bữa ăn bán trú, hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh; Tài liệu và phần mềm hỗ trợ việc dạy học, hỗ trợ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Giúp trẻ em và học sinh dân tộc thiểu số, trẻ em và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được học hòa nhập.

Chương trình này có sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp từ năm 2015 và đã hình thành được các mô hình điển hình, có thể triển khai rộng khắp.

Tại buổi gặp mặt, Bộ Thông tin và truyền thông, ngân hàng, nhiều cơ quan báo chí, các tổ chức quốc tế… cũng cam kết đồng hành cùng Bộ Giáo dục và đào tọa nhằm giúp chương trình lan tỏa sâu rộng hơn.