Sacombank ước đạt 3.180 tỷ đồng lợi nhuận năm 2019

Trần Anh - 10:21, 19/12/2019

TheLEADERLợi nhuận của Sacombank dự kiến sẽ vượt 20% so với mục tiêu ngân hàng đặt ra tại Đại hội cổ đông đầu năm nay.

Thông tin từ Sacombank cho biết, các chỉ tiêu hoạt động chính của ngân hàng năm 2019 dự kiến đều vượt kế hoạch. Cụ thể, lợi nhuận dự kiến đạt 3.180 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch đã cam kết với đại hội đồng cổ đông, tổng tài sản đạt 457 ngàn tỷ đồng, huy động đạt 413 ngàn tỷ đồng, cho vay đạt hơn 296 ngàn tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu hiện đã giảm xuống dưới 2%. 

Ngân hàng đang cung cấp dịch vụ cho gần 6 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; mạng lưới được mở rộng tại 52 tỉnh thành Việt Nam cùng hai nước Lào - Campuchia.

Dù chưa công bố chính thức áp dụng Basel II, Sacombank cho biết các chỉ tiêu an toàn hoạt động và quản trị rủi ro của ngân hàng được đảm bảo tuân thủ đúng lộ trình áp dụng chuẩn mực Basel II vào thời điểm ngày 1/1/2020. 

Để chuẩn bị áp dụng, Sacombank đã triển khai đồng bộ các dự án nâng cao của Basel II như: “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” và “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro”; “Khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng (LOS)”; “Nâng cấp khung kiểm toán nội bộ”; “Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ (ALM) và “Nâng cấp mô hình định giá và xây dựng mô hình tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường”.

Sacombank đang trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu kéo dài nhiều năm, ngân hàng này cho biết, sau 3 năm đầu tái cơ cấu từ 2017-2019, cơ bản Sacombank đã hoàn thành các mục tiêu trọng yếu theo tiến độ của đề án, hoạt động kinh doanh từng bước chuyển biến tích cực theo hướng ổn định.

Một trong những lãnh đạo dẫn dắt quá trình tái cơ cấu Sacombank là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Sacombank. Bà Diễm tham gia vào Sacombank từ năm 2002 và được bổ nhiệm CEO vào tháng 7/2017, thời điểm bắt đầu tái cơ cấu ngân hàng với nhiều thách thức.

Nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Sacombank khi đó là phải tiếp tục duy trì điều hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng hiệu quả, từng bước đưa ngân hàng trở lại tốc độ tăng trưởng tích cực; một mặt phải xử lý nhanh chóng những tồn đọng sau sáp nhập trong đó chú trọng nhất là xử lý nợ xấu.

Bà Diễm chính là người trực tiếp chỉ đạo tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào hoạt động vận hành cũng như kinh doanh của Sacombank thông qua hàng loạt các dự án công nghệ thông tin trọng điểm, nhằm giải quyết 3 vấn đề lớn: tăng cường trải nghiệm của khách hàng, tập trung vào các kênh số; tối ưu hóa, tự động hóa và số hóa quy trình để tăng năng suất; chuẩn hóa dữ liệu, làm giàu và tập trung vào phân tích dữ liệu để thấu hiểu khách hàng, hướng đến tổ chức có dữ liệu thông minh.

Mới đây, CEO của Sacombank đã được trao giải thưởng Sao Đỏ Việt Nam 2019, giải thưởng tôn vinh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu trong năm do Trung Ương hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Giải thưởng Sao Đỏ dựa trên việc đánh giá mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp và vai trò dẫn dắt của người lãnh đạo thông qua tầm nhìn, phong cách điều hành cùng những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như cho cộng đồng.