Savico bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Lam Giang - 15:12, 15/12/2022

TheLEADERCác thành viên HĐQT và Ban điều hành hiện tại của Savico rất nhiều kinh nghiệm trong ngành ô tô được kỳ vọng sẽ giúp khai thác tốt hơn những lợi thế của nhà phân phối ô tô số 1 thị trường Việt Nam và tạo ra những bước phát triển đột phá cho Savico trong thời gian tới.

Savico bổ sung thành viên hội đồng quản trị
HĐQT và Ban điều hành của Savico rất nhiều kinh nghiệm trong ngành ô tô

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân và phân công của tổ chức.

Theo đó, Đại hội thống nhất miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, gồm: ông Lê Tuấn, ông Nguyễn Hoàng Giang, ông Nguyễn Huy Tuấn và ông Trần Văn Hiếu.

Đồng thời, nhằm tăng cường nguồn lực quản trị cũng như tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược của công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị, gồm bà Trần Thị Hồng Bích, ông Trần Đức Huy, ông Đỗ Quốc Tuyển và ông Hồ Việt Hà.

Trong đó, hai thành viên là Ông Hồ Việt Hà và Ông Trần Đức Huy là thành viên HĐQT độc lập. Với cơ cấu như vậy, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn vẫn giữ số lượng là 9 thành viên và ông Mai Việt Hà là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2022, nhờ thị trường kinh doanh ô tô tăng trưởng cùng chiến lược đột phá đã giúp Savico có những kết quả kinh doanh ấn tượng. Cụ thể, sản lượng xe hệ thống Savico dự kiến bán ra trong năm 2022 đạt 42.572 xe, tăng 39% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 20.998 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch, tăng trưởng 48% so với năm 2021, nếu tính doanh thu hợp cộng của các công ty con, công ty liên kết dự kiến đạt khoảng 34.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 633 tỷ đồng, vượt 147% kế hoạch, tăng trưởng 152% so với cùng kỳ.

Savico tiếp tục xây dựng những mục tiêu để có bước phát triển đột phá trong năm 2023 cũng như 5 năm tới, bằng kế hoạch hình thành hệ sinh thái ô tô toàn diện; tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư vào thị trường xe cũ, xe điện; giới thiệu các thương hiệu xe mới về Việt Nam; tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nòng cốt… qua đó giữ vững vị thế nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô số một tại thị trường Việt Nam.

Các thành viên HĐQT và Ban điều hành hiện tại rất nhiều kinh nghiệm trong ngành ô tô và đã quản trị điều hành, dẫn dắt Savico đạt vị trí số 1 của thị trường ô tô Việt Nam, cùng với việc bổ sung thêm các thành viên HĐQT mới với bề dày kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, kinh nghiệm làm việc quốc tế và thâm niên kinh doanh trên thị trường ô tô kỳ vọng sẽ giúp khai thác tốt hơn những lợi thế của nhà phân phối ô tô số 1 thị trường Việt Nam và tạo ra những bước phát triển đột phá cho Savico trong thời gian tới.