Tập đoàn Dầu khí lãi gần 32 nghìn tỷ đồng

Minh An - 11:23, 10/01/2018

TheLEADERLợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt 92% kế hoạch năm.

Tập đoàn Dầu khí lãi gần 32 nghìn tỷ đồng
Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ. Ảnh: PVN

Tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, năm 2017, tập đoàn đã khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm.

Đồng thời khai thác khí đạt 9,89 tỷ m3, vượt 280 triệu m3 so với kế hoạch được giao đầu năm.

Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của PVN cũng hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất điện đạt 20,58 tỷ kWh, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 8 ngày, vượt 481 triệu kWh so với kế hoạch năm; sản xuất đạm đạt 1,65 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 53 ngày, vượt 128 nghìn tấn so với kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu đạt 6,24 triệu tấn.

Cũng theo PVN, hoạt động dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm dẫn đến nhiều nhà thầu dầu khí giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài phải cạnh tranh gay gắt với các công ty dịch vụ đa quốc gia có tiềm lực mạnh… nhưng doanh thu dịch vụ dầu khí vẫn vượt kế hoạch 2%, chiếm 33,6% tổng doanh thu toàn tập đoàn.

Tổng kết năm 2017, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 498 ngàn tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016. PVN đã nộp ngân sách Nhà nước 97,5 ngàn tỷ đồng, vượt 22,9 ngàn tỷ đồng (vượt 30,8%) so với kế hoạch năm. 

Mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước của một số công ty thành viên PVN:

- Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) đóng góp 20,93 ngàn tỷ đồng;

- Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) đóng góp 10,4 ngàn tỷ đồng;

- Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đóng góp 8,63 ngàn tỷ đồng;

- Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đóng góp 8,1 ngàn tỷ đồng;

- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đóng góp 3,93 ngàn tỷ đồng;

- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đóng góp 1,37 ngàn tỷ đồng…