Tháng 10, doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh

Vinh Anh - 21:29, 30/10/2017

TheLEADERTổng cục thống kê vừa công bố số liệu cho thấy, doanh thu du lịch lữ hành tháng 10 đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, giảm 6,3% so với tháng 9.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 340,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.258 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,4% (cùng kỳ năm 2016 tăng 9%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng ước tính đạt 2.439 nghìn tỷ đồng, chiếm 74,9% tổng mức và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có mức tăng khá: Bình Dương tăng 18,3%; Bình Phước tăng 17,7%; Lào Cai tăng 17,6%; Hà Nam tăng 16,2%; Long An tăng 15,9%; Quảng Ninh tăng 14,6%; Hải Phòng tăng 13,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,5%; Hà Nội tăng 11,6%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng ước tính đạt 406,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Bắc Ninh tăng 18,6%; Hải Phòng tăng 15,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,5%; Hà Nội tăng 10,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm nay ước tính đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước tiếp tục tăng,trong đó doanh thu của Thái Bình tăng 24,1%; Thanh Hóa tăng 20,6%; Hải Phòng tăng 22,1%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,1%; Hà Nội tăng 7,3%.

Doanh thu dịch vụ khác 10 tháng ước tính đạt 382,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng mức và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2016. Một số địa phương có doanh thu tăng khá: Bình Dương tăng 19,2%; Đồng Nai tăng 12,7%; Nam Định tăng 12%; Quảng Trị tăng 11,4%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,1%; Hà Nội tăng 5,6%.