Thu nhập ngoài lãi của Vietinbank tăng trưởng 27%

Lam Giang - 13:01, 28/07/2020

TheLEADERKhi thu nhập lãi thuần tăng trưởng chậm do tác động của dịch Covid-19, VietinBank đã đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh ngoài lãi và đạt mức tăng trưởng thu nhập ngoài lãi 27% trong nửa đầu năm nay.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm với nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đến 30/6, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.240 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,09% so với cuối năm 2019 chủ yếu do ngân hàng giảm tiền gửi tại NHNN (giảm 48,23% so với cuối năm 2019).

Đây là chiến lược quản lý dự trữ bắt buộc của VietinBank theo hướng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc của NHNN.

Tiền gửi khách hàng tại thời điểm 30/6 đạt 913 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với cuối năm 2019. Cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển dịch tích cực trong quý II với tỷ trọng tiền gửi phân khúc khách hàng bán lẻ và khách hàng FDI tăng mạnh.

Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 30/6 đạt 941 nghìn tỷ đồng, tăng 0,66% so với cuối năm 2019, đặc biệt được cải thiện rõ nét trong tháng 6. Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng cho vay các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs (tỷ trọng bán lẻ và SMEs chiếm khoảng 56% dư nợ cho vay, tiếp tục tăng so với cuối năm 2019).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank đạt 20.659 tỷ đồng, tăng 5,55% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù việc triển khai các chính sách miễn giảm lãi, phí hỗ trợ khách hàng chịu tác động của Covid-19 khiến thu nhập lãi lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 tăng thấp (+0,4%) so với cùng kỳ năm 2019 nhưng thu nhập ngoài lãi (bao gồm cả thu phí bảo lãnh) của VietinBank đạt 4.772 tỷ đồng, tăng mạnh (+27,19%) so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả này thực hiện đúng chiến lược của VietinBank, giúp ngân hàng giảm dần sự lệ thuộc vào hoạt động tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro biến động của kinh tế toàn cầu gia tăng hiện nay.

Thu nhập ngoài lãi của Vietinbank tăng trưởng 27%
Thu nhập ngoài lãi của Vietinbank tăng trưởng 27% trong nửa đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bên cạnh việc đa dạng hóa đối tượng khách hàng mua bán ngoại tệ, đẩy mạnh khai thác các khách hàng mới, VietinBank đã thực hiện các chiến lược kinh doanh hợp lý và đa dạng hóa các sản phẩm ngoại hối phái sinh.

Ngân hàng đã truyền thông và triển khai mạnh mẽ, cung cấp tới khách hàng giải pháp giao dịch mua bán ngoại tệ online trên kênh EFAST của VietinBank, góp phần bảo đảm an toàn cho khách hàng trong mùa dịch và tăng thu ngoài lãi.

Nhờ vậy, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1.037 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng thời, khi mặt bằng lãi suất trái phiếu chính phủ liên tục giảm nhanh, nhận thấy lãi suất đã giảm xuống mức đáy (trái phiếu đạt giá cao nhất so với giá mua vào), VietinBank đã chủ động đẩy mạnh đầu tư danh mục trái phiếu kinh doanh và ghi nhận lợi nhuận rất tốt (tăng 186% so với cùng kỳ năm 2019).

Bên cạnh đó, VietinBank cũng quán triệt chủ trương tiết giảm chi phí, theo đó với chi phí hoạt động của VietinBank lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 là 6.599 tỷ đồng, giảm 3,79% so với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 6 tháng đầu năm 2020 là 31,94%.

Nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh cùng với triển khai tiết giảm chi phí đã giúp lợi nhuận trước thuế của VietinBank lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 tăng 39,83% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 7.460 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của VietinBank là 1,7%. Những nỗ lực kiểm soát chất lượng nợ đã giúp ngân hàng giảm mạnh tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ nhóm 5.

Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm 2020, VietinBank đã chủ động trích lập thêm nhiều nghìn tỷ đồng riêng cho phần dư nợ trái phiếu VAMC. Mua lại trước hạn hơn 6.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu sau khi đã trích đủ 100% mệnh giá trái phiếu.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ sau hơn 1,5 năm sau khi bán trái phiếu VAMC, VietinBank đã chủ động mua lại trước hạn gần 6.800 tỷ đồng (~50% tổng mệnh giá trái phiếu VAMC mà VietinBank đã bán cho VAMC). Ngoài ra, đối với phần dư trái phiếu VAMC còn lại, VietinBank cũng đã trích lập đủ 50% số dư mệnh giá, vượt nhiều lần so với tiến độ trích lập theo yêu cầu NHNN.