Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam sẽ có Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân 350 triệu USD

Việc xây dựng Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân sẽ giúp nâng cao năng lực khoa học công nghệ, tiến tới tự chủ trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện hạt nhân, đảm bảo cho các nhà máy vận hành an toàn, đạt hiệu quả kinh tế.