Từ Sơn, Bắc Ninh chính thức lên thành phố từ ngày 1/11

Nhật Hạ - 19:11, 22/09/2021

TheLEADERViệc thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở nguyên trạng về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Từ Sơn hiện nay là cần thiết, theo tờ trình của Chính phỉ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, thành phố Từ Sơn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 61,08km2 diện tích tự nhiên, dân số 202.874 người và 12 phường của thị xã Từ Sơn hiện nay. Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thị xã Từ Sơn giữ nguyên như hiện có.

Theo tờ trình của Chính phủ, nằm trên hành lang kết nối 6 phân khu đô thị Bắc Ninh - Tiên Du - Từ Sơn - Quế Võ - Yên Phong - Thuận Thành, Từ Sơn hiện nay là điểm trung gian kết nối giữa đô thị Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội.

Cùng với đó, thị xã Từ Sơn còn là đô thị nằm trên hành lang kinh tế lớn Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh thông qua những tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, kết nối các tỉnh, các đô thị, các trung tâm phát triển kinh tế lớn của cả nước.

Do đó, Từ Sơn đang giữ vai trò động lực thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. 

Với những tiềm năng, lợi thế về giao thông, vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa, du lịch sẵn có, đến nay thị xã Từ Sơn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch phát triển, trong đó tập trung phát triển thị xã theo hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, hỗ trợ sản xuất doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp làng nghề gắn với bảo về môi trường, đẩy mạnh đô thị hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Từ đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi của đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế - xã hội của thị xã vẫn giữ được ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm (2018 - 2020) của thị xã đạt 4,8% (cao hơn mức tăng chung 4,74% của tỉnh Bắc Ninh); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 175,5 triệu đồng/người/năm; tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, từ 59,3% năm 2018 lên 100% năm 2020.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở nguyên trạng về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Từ Sơn hiện nay là cần thiết và phù hợp với các quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từ đó thúc đẩy thị xã Từ Sơn phát triển trở thành đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh chính thức lên thành phố từ ngày 1/11
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình tại phiên họp 22/9. Ảnh: Trang tin Quốc hội

Thẩm định tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với những lý do nêu trong các tờ trình và đề án của Chính phủ.

Tuy nhiên, ủy ban đề nghị bổ sung vào dự thảo nghị quyết một điều quy định về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Mục đích để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan ở đơn vị hành chính mới được thành lập và xác định thời điểm có hiệu lực của nghị quyết là từ ngày 1/11/2021 để các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương có thời gian kiện toàn tổ chức bộ máy, thay đổi con dấu, giấy tờ của công dân.

Sau khi thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính trực thuộc, nhưng có 2 thành phố và 6 huyện.

Trước đó, vào tháng 3/2021, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Bắc Ninh sẽ sớm là thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa.