Vietinbank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm tăng 22%

Trần Anh - 16:16, 29/10/2020

TheLEADERDù thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ do tín dụng tăng chậm đồng thời ngân hàng thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Vietinbank vẫn gia tăng lợi nhuận đáng kể so với cùng kỳ nhờ các mảng hoạt động phi tín dụng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020. Theo đó, trong quý 3/2020, Vietinbank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động tăng 11% đạt 11.510 tỷ đồng. Đa phần các mảng kinh doanh chính đều tăng trưởng khi thu nhập lãi thuần đạt 9.078 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. 

Lãi thuần từ hoạt động ngoại hối tăng 19%, lên 477 tỷ đồng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng từ 23,4 tỷ đồng lên 106,3 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 1,65 lần, đạt 682 tỷ đồng.

Trừ chi phí hoạt động, ngân hàng lãi trước trích lập 7.762 tỷ đồng, tăng 17%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng 39%, khiến lãi trước thuế giảm 7%, xuống 2.904 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 32.170 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 10.364 tỷ đồng, tăng 22%.

Dù thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ do tín dụng tăng chậm đồng thời ngân hàng thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Vietinbank vẫn gia tăng lợi nhuận đáng kể so với cùng kỳ nhờ các mảng hoạt động phi tín dụng, chẳng hạn hoạt động mua bán chứng khoán có lãi tới 640 tỷ, cao gấp 7 lần mức đạt được 9 tháng đầu năm 2019.

Lãi từ hoạt động khác (nhờ đẩy mạnh thu hồi từ nợ xử lý rủi ro) trong 9 tháng cũng tăng 91% đạt 1.152 tỷ. Ngoài ra lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 27,4% đạt 1.514 tỷ, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 5,6% đạt 3.218 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động 9 tháng năm 2020 cũng giảm 2,5% so với cùng kỳ, ở mức 10.348 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng 5,3%, đạt 11.458 tỷ đồng.

Vietinbank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm tăng 22%
Vietinbank báo lãi hơn 10.000 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm

Về tài sản, tính tới cuối quý 3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng của VietinBank tăng 2,4%, đạt 958.011 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 5,2% đạt 939.175 tỷ đồng.

Nợ xấu của VietinBank chiếm 17.949 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối quý 2 và tăng 66% so với thời điểm đầu năm.

Vietinbank cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, bên cạnh sản phẩm, dịch vụ giao ngay truyền thống, VietinBank định hướng đa dạng hoá danh mục sản phẩm, dịch vụ bằng việc đẩy mạnh cung cấp sản phẩm phái sinh… nhằm cung cấp tới khách hàng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Đồng thời, việc chuyển dịch mạnh mẽ các giao dịch tại quầy sang giao dịch FX online trên nền tảng eFast (đối với KHDN), iPay (đối với khách hàng cá nhân) đã cho thấy hiệu quả cũng như gia tăng chất lượng dịch vụ đến khách hàng.

Từ nay đến cuối năm 2020, ngân hàng tiếp tục bám sát định hướng về chuyển dịch mô hình kinh doanh, mô hình tăng trưởng, điều hành tín dụng gắn với các vùng kinh tế, các trung tâm kinh tế, tập trung ưu tiên tín dụng cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa và tín dụng bán lẻ. VietinBank cũng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy nhanh số hóa các kênh cung ứng thúc đẩy tài chính toàn diện, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp và người dân trên cơ sở thuận tiện, an toàn, bảo mật.