Vietnam Airlines trước nguy cơ hết vốn

Trần Anh - 10:30, 30/04/2021

TheLEADERTổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với khoản lỗ gần 5.000 tỷ đồng.

Vietnam Airlines trước nguy cơ hết vốn
Dịch Covid-19 khiến Vietnam Airlines mất gần hết vốn chủ sở hữu.

Thị trường hàng không những tháng đầu năm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch Covid-19, hoạt động của Vietnam Airlines do đó chịu ảnh hưởng nặng nề.

Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.460 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh chính là vận tải hàng không thu đóng góp 5.141 tỷ đồng, hoạt động bán hàng thu về 1.235 tỷ đồng; hoạt động phụ trợ vận tải hàng không thu về 1.007 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, chi phí duy trì đội bay lớn khiến Vietnam Airlines ghi nhận lỗ hoạt động 3.869 tỷ đồng. Ngoài ra các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp khiến công ty lỗ gần 5.000 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế tính đến 31/3/2021 của Vietnam Airlines là 14.219 tỷ đồng, và vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines chỉ còn 1.031 tỷ đồng.

Nếu không kịp tăng vốn, trong trường hợp hoạt động kinh doanh trong quý 2 tới đây không được cải thiện, Vietnam Airlines sẽ rơi vào tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Công ty cũng ghi nhận các khoản nợ vay tài chính ngắn hạn 12,7 nghìn tỷ đồng và nợ vay tài chính dài hạn 21,6 nghìn tỷ đồng. Công ty cũng sắp “cạn tiền” khi tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn chỉ còn khoảng 2 nghìn tỷ đồng.

Cuối năm ngoái, ĐHCĐ bất thường của Vietnam Airlines đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn thêm 8.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến nửa đầu năm 2021. Nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn tất việc tăng vốn.

Theo kế hoạch Vietnam Airlines sẽ sử dụng 8.000 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để thanh toán toàn bộ các khoản nợ quá hạn, bù đắp phần vốn thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trả các khoản vay ngắn hạn, dài hạn tại các ngân hàng; không dùng cho các hoạt động đầu tư, mua sắm hay các hoạt động không trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh.

Cuối tháng 3, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng sau khi cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, tổng số tiền giải ngân tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của TCTD theo nghị quyết và không vượt quá 364 ngày.