Analytic
Hotline: 08887 08817

Huawei trao quyền cho các nhà phát triển nữ thúc đẩy đổi mới công nghệ

Huawei tuyên bố, phụ nữ phải có nhiều cơ hội và được hỗ trợ hơn nữa để đảm bảo được tiếp cận với nền giáo dục và đào tạo mà họ cần để cạnh tranh về cơ bản trong nền kinh tế số.