Analytic
Hotline: 08887 08817

Hóa giải những tử huyệt trong trải nghiệm khách hàng

Việc xây dựng trải nghiệm khách hàng (CX) phải nằm trong hoạch định chiến lược và đòi hỏi sự tham gia, nỗ lực của tất cả đội ngũ trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp định hình hướng đi trong một thế giới chậm

Trước những biến động khôn lường hiện nay của thị trường, khó khăn đặt ra với phần đông các doanh nghiệp là chưa có cho mình những chiến lược, giải pháp để đưa hoạt động kinh doanh trở lại đà tăng trưởng.