Analytic
Hotline: 08887 08817

Xây nguồn lực hạnh phúc ở AIA

Các lãnh đạo làm gương trong hành trình giữ vững và lan toả lời hứa thương hiệu “sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn” là điều giúp AIA xây một tổ chức hạnh phúc và thịnh vượng, từ đó giúp cải thiện chỉ số kinh doanh.

Công thức lựa chọn chiến lược của CEO PNJ Lê Trí Thông

Bức tranh về cơ hội kinh doanh khá sáng nhưng không dành cho tất cả doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nền tảng nội tại tốt sẽ tiếp tục đi lên mạnh mẽ trong khi nhiều doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận xuống hạng.