Agribank cho vay trên 1,14 triệu tỷ đồng

Trần Anh - 16:20, 19/07/2020

TheLEADERNăm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 và chuẩn bị tiền đề cho cổ phần hóa ngân hàng.

Agribank cho vay trên 1,14 triệu tỷ đồng
Ông Tiết Văn Thành- Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Agribank

Tại hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Tổng giám đốc Agribank Tiết Văn Thành cho biết đến 30/6, tổng tài sản đạt của ngân hàng đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,33 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng. 

Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng.

Nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, Agribank đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 100.000 tỉ đồng với lãi suất giảm từ 0,5% - 2,5%/năm so với mức thông thường; 

Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi theo Thông tư 01 là 43.069 tỷ đồng, trong đó: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên 35.000 tỷ đồng cho gần 9.000 khách hàng; miễn giảm lãi đến 8.000 tỷ đồng cho gần 1.000 khách hàng. 

Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-29 là 20.560 tỷ đồng với trên 9.000 khách hàng, trong đó doanh số giải ngân chương trình 100.000 tỷ đồng đạt trên 14.000 tỷ đồng. 

Ngân hàng đã hạ lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu là 45.085 tỷ đồng, trong đó hạ lãi suất đối với dư nợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 10.370 tỷ đồng với gần 10.000 khách hàng.

Đồng thời Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình để đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp pháp của người dân, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 và chuẩn bị tiền đề cho cổ phần hóa. Trong điều kiện khó khăn chung, thế giới đang tiếp tục phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, Agribank xác định 6 tháng cuối năm 2020 là giai đoạn “nước rút” quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của cả năm 2020.