Ba ngân hàng lớn giảm lãi suất cho vay

Trần Anh - 21:38, 31/07/2019

TheLEADERCả Vietcombank, Vietinbank và BIDV đều cho biết sẽ giảm lãi suất cho vay 0,5% từ 1/8.

Theo tinh thần tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, một loạt ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, BIDV đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đặc biệt là một số lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ kể từ ngày 1/8.

Sau đợt giảm lãi suất đầu tháng 1/2019, các ngân hàng tiếp tục giảm mạnh lãi suất, áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức tối đa là 5,5%/năm, giảm 0,5% so với hiện tại và thấp hơn 1%/năm so với mức quy định của NHNN.

Mức lãi suất ưu đãi trên được áp dụng từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/12/2019, áp dụng cho tất cả các khoản cho vay hiện hữu và các khoản cho vay mới thuộc các lĩnh vực ưu tiên như: Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại; Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.

Vietcombank cho biết, việc giảm lãi suất lần này được triển khai trên phạm vi rộng với dư nợ cho vay tương đương 38% dư nợ cho vay ngắn hạn hiện hành và chiếm xấp xỉ 20% tổng dư nợ cho vay nội tệ hiện hữu của Ngân hàng. Để có thể từng bước giảm lãi suất, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển nền kinh tế, thời gian vừa qua, Vietcombank đã liên tục triển khai đồng bộ các giải pháp về tiết giảm chi phí hoạt động, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đa dạng hóa kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro.

Phía Vietinbank cho biết, bên cạnh việc giảm lãi suất, ngân hàng sẽ cung cấp song song các chương trình tín dụng với các mức lãi suất cho vay ưu đãi dành cho các khách hàng vừa và nhỏ, các khách hàng xuất khẩu, sản xuất kinh doanh thương mại sẽ tiếp tục được triển khai từ nay tới cuối năm.

Với BIDV, ngoài các nhóm đối tượng ưu tiên kể trên, ngân hàng còn triển khai 2 gói tín dụng với quy mô lên tới 70.000 tỷ đồng với lãi suất giảm 0,5%/năm so với hiện nay. Trong đó, gói tín dụng dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ với quy mô 60.000 tỷ đồng; gói tín dụng ngắn hạn dành cho Doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp khởi nghiệp với quy mô 10.000 tỷ đồng.

Nghị quyết 01/NQ-CP đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết là củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Riêng đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Chính phủ yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nhất quán mục tiêu xuyên suốt là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và yêu cầu quản lý. Giữ ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và việc huy động, cho vay bằng ngoại tệ; củng cố dự trữ ngoại hối nhà nước.