[Biểu đồ] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết

Trần Anh - 11:26, 03/06/2020

TheLEADERDựa trên cơ sở dữ liệu tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn chứng khoán HOSE, HNX và UPCom, Bộ phận Phân tích dữ liệu thuộc FiinGroup vừa công bố báo cáo đánh giá tác động của Covid-19 đến các doanh nghiệp trên sàn.

Báo cáo chia các doanh nghiệp gồm 2 nhóm: 999 công ty phi tài chính và 18 ngân hàng niêm yết. Xem báo cáo chi tiết

Nhóm doanh nghiệp tiếp tục suy giảm tăng trưởng và chất lượng lợi nhuận. Điều này kéo theo năng lực thanh toán nợ gốc và lãi vay giảm mạnh.

[Chart] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết
[Chart] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết 1
[Chart] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết 2
[Chart] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết 3
[Chart] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết 4
[Chart] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết 5

Riêng 18 ngân hàng niêm yết, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng chỉ hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 11,5% so với quý trước. Kèm theo đó là tỷ lệ nợ xấu gia tăng.

[Chart] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết 6
[Chart] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết 7
[Chart] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết 8