Các ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng 11,4% trong năm 2020

Trần Anh - 16:31, 28/10/2020

TheLEADERHuy động vốn toàn hệ thống cũng được kì vọng tăng bình quân 3,4% trong quí cuối năm và tăng 8,7% trong năm 2020.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quí 4/2020 đối với toàn bộ các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh trong quí 3/2020 chưa cải thiện được như kì vọng của các ngân hàng tại cuộc điều tra tháng 6/2020, tỉ lệ các tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh "suy giảm" cao gấp đôi so với kì vọng tại kỳ điều tra trước.

Các ngân hàng tiếp tục đánh giá rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng ”tăng” và dự kiến tiếp tục tăng trong quý 4/2020 (23,1%) và cả năm 2020 (53,3%) so với năm 2019 nhưng mức độ tăng chậm lại.

Hai nhóm khách hàng được ngân hàng đánh giá có mức độ rủi ro ”tăng” cao hơn là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhóm Công ty cổ phần, Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân (50-52,9% tổ chức tín dụng đánh giá).

Quí 4/2020 được nhiều ngân hàng kì vọng tình hình kinh doanh "cải thiện" (67,6%) hơn các quí trước. Tuy nhiên, số ngân hàng đánh giá tình hình kinh doanh năm 2020 "suy giảm nhẹ" so với năm 2019 tiếp tục tăng so với kì điều tra trước, có 48,6% tổ chức tín dụng kì vọng tình hình kinh doanh năm 2020 "cải thiện" hơn năm 2019.

Trong quí 4, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng kì vọng tăng 4,7%, tăng 11,4% trong năm 2020. So với kì điều tra tháng 6/2020, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ, nhóm ngân hàng lớn và nhóm ngân hàng nước ngoài đều tăng mức kì vọng về tăng trưởng tín dụng của đơn vị mình trong năm 2020.

Cùng với đó, huy động vốn toàn hệ thống được kì vọng tăng bình quân 3,4% trong quí cuối năm và tăng 8,7% trong năm 2020. Đa số tổ chức tín dụng nâng mức dự báo về tăng trưởng huy động vốn năm 2020 so với kì điều tra tháng 6/2020, nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng thực tế. Huy động vốn kì hạn trên 1 năm được dự báo tăng cao hơn kì hạn dưới 1 năm.

Có 20,8% ngân hàng tiếp tục kì vọng giảm giá bình quân sản phẩm và dịch vụ trong quý 4/2020 và 42,6% kì vọng điều đó trong cả năm 2020. Trong đó, phần lớn cho rằng giảm giá sẽ tập trung giảm lãi suất biên nhiều hơn so với phí dịch vụ.

Tuy nhiên, tốc độ điều chỉnh giảm giá bình quân sản phẩm và dịch vụ của các ngân hàng đang chậm lại cho thấy khả năng dư địa để giảm giá sản phẩm dịch vụ đang thu hẹp lại.

Các tổ chức tín dụng kì vọng trạng thái thanh khoản tiếp tục được cải thiện trong quí 4/2020 nhưng có thể ảnh hưởng do yếu tố thời vụ. Nhận định năm 2020, 54,6% tổ chức tín dụng đánh giá tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện so với năm 2019.

Cuộc điều tra được NHNN tiến hành từ ngày 25/8/2020 đến ngày 14/9/2020, đối tượng là toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh NHNN tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 97%.

Kết quả điều tra được phân tích dựa trên phương pháp cân bằng (Balance Method) và các tổ chức tín dụng được gắn trọng số dựa trên tương quan về quy mô tổng tài sản của tổ chức tín dụng hoặc dư nợ tín dụng hoặc huy động vốn tùy theo tính chất câu hỏi.