Chủ tịch VCCI đề xuất lập mạng lưới khởi nghiệp khu vực GMS

Đặng Hoa - 10:33, 31/03/2018

TheLEADERChủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đề xuất nghiên cứu triển khai chương trình kết nối hệ thống cáp quang siêu tốc, dỡ bỏ phí điện thoại roaming, thành lập hiệp hội hợp tác xử lý các vấn đề về an ninh mạng giữa các quốc gia GMS.

Chủ tịch VCCI đề xuất lập mạng lưới khởi nghiệp khu vực GMS
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Phát biểu tại Diễn đàn thượng đỉnh kinh doanh GMS, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng khu vực GMS vẫn đang là vùng trũng của sự phát triển trong tương quan so sánh với ASEAN, châu Á và thế giới, xét cả trên bình diện GDP trên đầu người, kết cấu hạ tầng, khả năng công nghệ, tài chính và chất lượng nguồn nhân lực...

Tuy nhiên, Chủ tịch VCCI cho rằng với vị trí địa kinh tế, địa chính trị quan trọng; nguồn tài nguyên và nhân lực dồi dào; công cuộc cải cách và hội nhập đang diễn ra sâu rộng dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tràn tới, GMS có lợi thế phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và có thể trở thành công xưởng mới của nền kinh tế thế giới.

Để có thể đạt được điều này, ông Lộc khuyến nghị các nền kinh tế GMS cần nâng cao chất lượng thể chế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng việc vươn tới chuẩn mực quốc tế để có thể kết nối vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Động lực của sự phát triển trong khu vực GMS trong thời gian tới sẽ phải là tinh thần khởi nghiệp, là sự phát triển của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, khu vực doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ”, lãnh đạo VCCI nhấn mạnh.

Do đó, sau đề xuất về việc thiết lập mạng lưới doanh nhân trẻ GMS của Cambodia, VCCI cũng đề xuất thành lập mạng lưới doanh nhân nữ GMS và mạng lưới khởi nghiệp GMS.

“Tôi hy vọng cùng với những sáng kiến, chương trình, dự án để thúc đẩy kết nối khu vực, thuận lợi hóa thương mại đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, mạng lưới các cộng đồng doanh nghiệp sẽ nhân lên sức mạnh của GMS trong những nỗ lực hội nhập và phát triển”, ông Lộc nói.

Đặc biệt tại hội nghị, Chủ tịch VCCI cũng đề xuất nghiên cứu triển khai chương trình kết nối hệ thống cáp quang siêu tốc, dỡ bỏ phí điện thoại roaming, thành lập hiệp hội hợp tác xử lý các vấn đề về an ninh mạng giữa các quốc gia khu vực GMS.

Ông Lộc cho rằng nếu sáng kiến này được thực hiện sẽ tạo một nền tảng kết nối để có thể đi tắt, đón đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế GMS.