Coteccons lỗ trong quý cuối năm 2021

Trần Anh - 13:48, 28/01/2022

TheLEADERDiễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng tới lĩnh vực du lịch, bất động sản, là các lĩnh vực kinh doanh của phần lớn khách hàng của Coteccons. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đã âm 120 tỷ đồng trong quý cuối năm ngoái.

Công ty Xây dựng Coteccons vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV ghi nhận doanh thu thuần giảm 31%, xuống còn 2.918 tỷ đồng do giảm mạnh nguồn thu từ hợp đồng xây dựng. Trong khi đó, giá vốn còn cao hơn doanh thu khiến công ty lỗ gộp 3 tỷ đồng.

Coteccons cho biết doanh thu mảng xây dựng của tập đoàn giảm mạnh trong khi chi phí nguyên vật liệu, nhân công tăng cao. Đồng thời, ban điều hành đã lập dự phòng cho các công trường có rủi ro cao dẫn đến lỗ gộp từ hoạt động xây dựng.

Trừ đi chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 120 tỷ đồng trong quý cuối năm. Nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 41 tỷ đồng, chủ yếu từ hoàn nhập chi phí công trính phải trả lớn hơn chi phí thực tế phát sinh và một phần nhỏ từ thanh lý tài sản cố định đã giúp Coteccons giảm lỗ ròng xuống hơn 63 tỷ đồng.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng tới lĩnh vực du lịch, bất động sản, là các lĩnh vực kinh doanh của phần lớn khách hàng của tập đoàn. Trong kỳ Coteccons đã phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 111 tỷ đồng.

Cả năm 2021, Coteccons đạt 9.087 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi ròng hơn 24 tỷ đồng; giảm lần lượt gần 36% và 93% so với năm 2020.

Tổng tài sản cuối năm 2021 là 14.693 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn với 8.326 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở phía khách hàng và tăng 21% sau một quý. Trong đó, Coteccons đã trích lập dự phòng hơn 661 tỷ đồng.

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.400 tỷ đồng, tăng thêm 550 tỷ so với đầu năm. Song, tiền và tương đương tiền giảm từ 1.397 tỷ đồng xuống 885 tỷ đồng.

Phía Coteccons cho biết, năm 2021 là một năm đầy thách thức nhưng cũng chính là một cột mốc lịch sử, tạo tiền đề đầy vững chắc để Coteccons tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường xây dựng ngày càng khốc liệt.

Gần đây Coteccons đã ký các hợp đồng xây dựng ở nhiều dự án lớn, hoàn thành kế hoạch backlog đề ra với tổng giá trị đạt 25.000 tỷ đồng.