Đà Nẵng sẽ thí điểm mô hình chính quyền đô thị một cấp

Minh Anh - 07:58, 15/05/2020

TheLEADERĐà Nẵng sẽ thí điểm mô hình một cấp chính quyền thay vì ba cấp như hiện nay.

Đà Nẵng sẽ thí điểm mô hình chính quyền đô thị một cấp
Chính phủ đề xuất Đà Nẵng thí điểm mô hình một cấp chính quyền (cấp thành phố) gồm HĐND và UBND

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9 tới của Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Theo đó, tại Đà Nẵng, chính quyền cấp thành phố là một cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các quận và phường không tổ chức cấp chính quyền địa phương mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND. 

Huyện Hòa Vang và các xã trực thuộc vẫn tiếp tục giữ mô hình cấp chính quyền địa phương, gồm HĐND và UBND. Như vậy, tổ chức mô hình một cấp chính quyền ở thành phố và hai cấp hành chính ở 06 quận và 45 phường thuộc thành phố Đà Nẵng.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại Đà Nẵng là phù hợp với đặc điểm, tính chất của quản lý đô thị trên địa bàn quản lý nhỏ gọn, số lượng đơn vị hành chính cấp quận ít (có 06 quận). 

Nếu so sánh với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng nên thí điểm mô hình này tạo thuận lợi nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn đô thị, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mô hình chính quyền này sẽ giúp bộ máy cơ cấu tổ chức của các quận, phường gọn nhẹ, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt, cơ quan hành chính ở quận, phường tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh chóng những vấn đề cấp bách của địa phương trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của mỗi trị trí việc làm. 

Nhân sự của UBND cấp quận, cấp phường đều thực hiện chế độ bổ nhiệm nên thuận lợi trong chỉ đạo điều hành các công việc hành chính trên địa bàn, linh hoạt hơn trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng là mô hình mới, chưa có tiền lệ, do đó cần tiếp cận một cách hết sức thận trọng. Đây là vấn đề mới cần có thời gian thực hiện thí điểm để sau đó tổng kết, đánh giá, từ đó tìm ra mô hình phù hợp với đặc điểm của Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Dự kiến dự thảo nghị quyết sẽ được trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào tháng 5 tới.

Như vậy, ngoài thành phố Hà Nội đã được Quốc hội cho phép thí điểm mô hình chính quyền đô thị 2 cấp ở các quận nội thành; một số thành phố trực thuộc trung ương cũng đã được Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương thí điểm xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và mô hình tổ chức chính quyền đô thị như Đà Nẵng, Hải Phòng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền về vấn đề này. 

Theo nhiều Đại biểu Quốc hội, điều này cho thấy xu hướng của các địa phương trong việc chủ động thí điểm xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt từ đó hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Vấn đề đặt ra là bên cạnh việc thí điểm mô hình tổ chức chính quyền ở từng địa phương cũng cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển và đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị nói chung và các thành phố trực thuộc trung ương nói riêng, bảo đảm tính tương quan, tương đồng giữa các thành phố trong cả nước, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho việc thực hiện và giám sát.