Đất Xanh lỗ gần 100 tỷ đồng trong quý I

Trần Anh - 08:51, 30/04/2023

TheLEADERĐáng chú ý, số lượng nhân sự của Đất Xanh tại thời điểm 31/3 ghi nhận 2.389 người, tiếp tục giảm 1.384 người so với thời điểm đầu năm.

Tập đoàn Đất Xanh đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu giảm sâu 79% so với cùng kỳ, xuống 378 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận gần 268 tỷ đồng, giảm gần 73% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng chỉ gần 83 tỷ, tương ứng 1/9 con số cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng và khác cũng giảm mạnh từ 75 tỷ xuống còn 29 tỷ đồng.

Chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay ghi nhận gần 151 tỷ. Trừ đi các chi phí khác, Đất Xanh báo lỗ sau thuế 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 536 tỷ trong quý I/2023.

Tại thời điểm 31/03/2023, tổng tài sản của công ty đạt 30.480 tỷ đồng, tương đương so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt đạt 11.353 tỷ đồng và 15.114 tỷ đồng. Tổng nợ vay thời điểm cuối quý 1 ghi nhận 5.966 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn gần 2.200 tỷ đồng, dài hạn hơn 3.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số lượng nhân sự của Đất Xanh tại thời điểm 31/3 ghi nhận 2.389 người, tiếp tục giảm 1.384 người so với thời điểm đầu năm.

Trước đó, một công ty con của Đất Xanh là Công ty Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 329 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ bất động sản lại giảm chỉ còn chưa đến 1/10 cùng kỳ với 74 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, DXS lỗ trước thuế 40 tỷ đồng và lỗ sau thuế hợp nhất 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 291 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ 2 liên tiếp của DXS sau quý 4/2022 lỗ sau thuế 137 tỷ đồng.

Những kết quả kinh doanh không tốt trên khiến tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu thận trọng trong năm 2023.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 19/5, Đất Xanh sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng, đi ngang so với trước và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng, giảm 27%. Ngoài ra, Đất Xanh trình cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2022, chỉ trích các quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển, giữ lại 204 tỷ đồng lợi nhuận.

Tại báo cáo thường niên năm 2022, ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đã chia sẻ, trong năm 2023, Tập đoàn Đất Xanh sẽ tập trung tái cấu trúc mô hình hoạt động, kiện toàn bộ máy quản trị, hệ thống phòng ban. Khi bộ máy tinh gọn, nền tảng ổn định, Đất Xanh sẽ có những cơ thể khỏe mạnh và là nền tảng để đón nhận các cơ hội mới.