Đây là lý do bạn nên mua vàng

Quang Minh - 13:01, 22/12/2017

TheLEADERVì giá vàng có thể đạt đến 10.000 USD/ounce.

Mới đây, biên tập viên của trang Business Insider đã có cuộc trò chuyện với Jim Rickards, tác giả của cuốn sách bán chạy “Chiến tranh tiền tệ: Mầm mống của cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo”.

Trong cuộc trò chuyện này, Rickards đã giải thích vì sao giá vàng có thể đạt đến 10.000 USD. Theo Rickards, một số ngân hàng trung ương có lẽ phải quay lại với tiêu chuẩn vàng để khôi phục niềm tin trên thị trường nhằm ngăn ngừa khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Rickards tính toán, mức giá 10.000 USD cho mỗi ounce vàng là hoàn hảo cho một cơ chế tiêu chuẩn vàng như vậy.

Công thức để Rickards tính ra được mức giá 10.000 USD/oz vàng như sau:

Ông cho rằng, nếu các ngân hàng trung ương áp dụng tiêu chuẩn vàng, khi đó lượng cung tiền cơ sở (M1) của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới phải được xác định trên cơ sở lượng vàng dự trữ. Tỷ lệ vàng trên cung tiền cơ sở cho trường hợp này là 40%.

Với tỷ lệ đó và với mức cung tiền cơ sở của 4 ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới hiện ước khoảng 24.000 tỷ USD và lượng vàng dự trữ khoảng 33.000 tấn có nghĩa số vàng này trị giá 9.600 tỷ USD hay mỗi ounce vàng có giá 10.000 USD.