Analytic
Hotline: 08887 08817

Chu kỳ lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam đang tới

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch FinPeace đánh giá, năm 2024 thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có cơ hội tăng trưởng, đặc biệt ở giai đoạn cuối năm và xem đây là điểm bắt đầu một chu kỳ lớn.

Ví điện tử bình dân hóa sản phẩm tài chính, chứng khoán

Giờ đây để mở tài khoản chứng khoán, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản ngay trên ví điện tử. Ngoài ra, có thể tìm kiếm, tra cứu thông tin mã cổ phiếu và bắt đầu giao dịch chỉ từ một cổ phiếu.

9 cá nhân mua phần lớn cổ phiếu DNSE chào bán IPO

Trong số 617 nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu, có 9 cá nhân nắm giữ tổng cộng hơn 27,6 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 92% số cổ phiếu DNSE chào bán trong đợt IPO lần này