Doanh nghiệp hoãn đại hội cổ đông trước lo ngại dịch bệnh

Trần Anh - 13:24, 04/03/2020

TheLEADERCông ty Cổ Phần Đầu tư Thế Giới Di Động vừa gửi thông tin tới cổ đông để khảo sát việc dời lịch họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với lý do quan ngại dịch Covid-19.

Theo đó, công ty dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHCĐ vào ngày 27/03/2020, tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cổ đông nước ngoài có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển đến và về từ Việt Nam.

Nhằm tôn trọng quyền tham dự và đối xử công bằng giữa các cổ đông trong và ngoài nước, song song với việc hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, Thế Giới Di Động đang tham khảo ý kiến cổ đông về việc dời lịch họp sang cuối tháng 4/2020.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, mỗi năm ĐHCĐ công ty phải tiến hành họp thường niên một lần trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Với trường hợp Thế Giới Di Động có năm tài chính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12, hạn cuối để tổ chức ĐHCĐ sẽ vào cuối tháng 6.

Thế Giới Di Động không phải là doanh nghiệp duy nhất gặp khó khăn khi tổ chức họp cổ đông giữa mùa dịch. Trước đó, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) đã công bố Nghị quyết về việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân TP. HCM, đề nghị Eximbank không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời điểm hiện nay.

Trong các văn bản trước đó của UBND TP.HCM về tăng cường biện pháp phòng chống Covid-19 cũng nêu rõ "hạn chế tụ tập đông người". Đồng thời, xét đề nghị của Eximbank và ý kiến của Sở Y tế cũng như căn cứ chỉ thị số 06 của Thủ tướng, UBND TP.HCM cho rằng, Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, đề nghị Eximbank không tổ chức đại hội cổ đông bất thường.

Eximbank vẫn chưa xác định thời gian dự kiến tổ chức họp lại. Trước đó, hai lần tổ chức đại hội đồng cổ đông vào tháng 4/2019 và tháng 6/2019 của ngân hàng đều bất thành. Trong lần một, do số cổ đông tham dự chỉ đạt 57,62% số cổ phần có quyền biểu quyết nên không thể tiến hành đại hội. Còn lần thứ hai cũng thất bại bởi tranh luận gay gắt giữa các nhóm cổ đông xoay quanh tính hợp pháp của nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT và quyền Tổng giám đốc mới.

Trong khi Đại hội cổ đông năm 2019 bị hoãn, Eximbank cũng lên kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2020, dự kiến vào ngày 22/4. Đây là Đại hội sẽ bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ngân hàng.