Doanh nghiệp tăng lãi suất lên 17,6% để gia hạn trái phiếu

Trần Anh - 16:20, 09/03/2023

TheLEADERTập đoàn Đua Fat vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thheo đó, ngày 2/3/2023, doanh nghiệp đã họp với trái chủ, thông qua lộ trình thanh toán kéo dài đến ngày 14/7, muộn hơn 4 tháng so với cam kết ban đầu.

Theo lộ trình thanh toán mới, ngày 15/3, tổ chức phát hành sẽ thanh toán lãi 605 triệu đồng; ngày 14/4 thanh toán lãi gần 1,3 tỷ đồng; ngày 15/5 thanh toán lãi 1,34 tỷ đồng; ngày 15/6 thanh toán cả gốc và lãi là 46,1 tỷ đồng, giảm dư nợ trái phiếu còn 44,76 tỷ đồng.

Công ty cho biết tới ngày 14/7 sẽ thanh toán toàn bộ gốc và lãi 45,39 tỷ đồng còn lại. Đáng chú ý, lãi suất trong thời gian quá hạn từ ngày 2/3 đến ngày 14/7 là 17,625%/năm, cao hơn nhiều mức lãi suất ban đầu của trái phiếu là 11,75%/năm.

Doanh nghiệp tăng lãi suất lên 17,6% để gia hạn trái phiếu

Đối với tài sản đảm bảo, trái chủ thông qua việc không xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu DFFH2123001 tại thời điểm đáo hạn. Tuy nhiên, nếu hết thời gian khắc phục từ ngày 2/3 đến 14/7, Tập đoàn Đua Fat không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tài sản đảm bảo lô trái phiếu nêu trên sẽ bị xử lý.

Lô trái phiếu mã DFFH2123001 được phát hành để huy động 150 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sử dụng 80 tỷ đồng mua vật tư phục vụ thi công; 40 tỷ đồng mua sắm một số thiết bị phục vụ thi công, sản xuất kinh doanh; và còn lại 30 tỷ đồng thanh toán cho các đơn vị thầu phụ.

Tài sản đảm bảo là 15 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Đua Fat. Trong cơ cấu trái chủ của lô trái phiếu, 80% do nhà đầu tư cá nhân nắm giữ, nhà đầu tư tổ chức chỉ chiếm 20%. Đến tháng 11/2022, doanh nghiệp đã mua lại hơn 38 tỷ đồng trái phiếu trên, giảm dư nợ xuống còn 119 tỷ đồng.

Tập đoàn Đua Fat tiền thân là Công ty Nền móng Đua Fat thành lập vào 29/6/2009,hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực xây dựng, chuyên về xử lý nền móng, thi công khoan cọc nhồi, xử lý nền đất, tường vây,…

Tính tới 31/12/2022, Tập đoàn Đua Fat đang có tổng dư nợ là 2.192 tỷ đồng. Trong đó vay ngắn hạn ngân hàng 1.152 tỷ đồng và vay dài hạn ngân hàng và công ty tài chính 907 tỷ đồng. 

Ngoài lô trái phiếu trên được gia hạn, Đua Fat có một lô trái phiếu doanh nghiệp quy mô 300 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng, lãi suất thời gian đầu 10,5%/năm, được công ty huy dộng để đầu tư xây dựng Cảng Ninh Bình. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là các hợp đồng mua bán của Đua Fat.