FiinGroup chính thức cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Lam Giang - 09:14, 22/05/2020

TheLEADERSau 12 năm tiên phong kinh doanh và phân tích dữ liệu tài chính ở Việt Nam, FiinGroup tiếp tục đặt nền móng cho lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm với dịch vụ FiinRating

Công ty Cổ phần FiinGroup hôm nay công bố chính thức cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm FiinRating. Đây là công ty thứ 2 tại Việt Nam được cấp phép dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nằm trong quy hoạch phát triển dịch vụ định mức tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 của Việt Nam.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng khá mạnh trong những năm gần đây. Quy mô thị trường vào cuối tháng 3 chiếm khoảng 10,28% GDP 2019 của Việt Nam với sự tham gia của không chỉ các nhà đầu tư tổ chức mà cả các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước.

Nếu như trước kia doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu lệ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng hoặc huy động thông qua phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, thì giờ đây khai thông nguồn vốn trung và dài hạn cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam là xu hướng mới trong ngành tài chính. 

Trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng ngân hàng trung và dài hạn cho doanh nghiệp còn hạn chế và kênh phát hành qua thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng thuận lợi, thì kênh huy động vốn qua trái phiếu doanh nghiệp là sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành khác nhau.

Tuy nhiên, các yếu tố nền tảng để vận hành hiệu quả thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện; trong đó có sự phát triển của thị trường giao dịch thứ cấp, chuẩn hóa về công bố thông tin, nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư và đặc biệt là việc thực hiện xếp hạng tín nghiệm độc lập về khả năng trả nợ của đơn vị phát hành cũng như về chính công cụ trái phiếu, nhất là với các trái phiếu được phát hành rộng rãi ra công chúng.

Khác với kênh đầu tư chứng khoán, đầu tư trái phiếu về bản chất là nhà đầu tư sẽ nhận được một khoản thu nhập lãi và gốc cố định, thường có thời gian kéo dài nhiều năm. 

Do đó, việc có được đánh giá độc lập về khả năng trả nợ của doanh nghiệp phát hành và chính công cụ phát hành, ví dụ như trái phiếu sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin để đánh giá cơ hội đầu tư, tương ứng với các mức độ rủi ro được chuẩn hóa theo một phương pháp luận chung, có tính tin cậy cao, cũng như qua đó hỗ trợ phát triển thị trường một cách lành mạnh và bền vững. 

Việc xếp hạng cũng giúp cho chính các doanh nghiệp phát hành xác định mức chi phí vốn hợp lý so với điểm xếp hạng tín nhiệm của mình và tiếp cận được rộng rãi các nhà đầu tư trong và ngoài nước cho các quyết định huy động vốn của họ.

“Có được giấp phép cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm mới là bước khởi đầu của chúng tôi. Với lợi thế về kinh doanh và phân tích dữ liệu sẵn có trong hơn 12 năm qua và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương pháp luận, mô hình xếp hạng, dữ liệu chuẩn so sánh, nhân sự và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế trong suốt hơn hai năm qua, chúng tôi tự tin chính thức tham gia cung cấp dịch vụ này cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chúng tôi cũng muốn qua đó sẽ góp phần phát triển hơn nữa thị trường vốn Việt Nam và tạo nền móng cho ngành xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam”, ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc FiinGroup nói.

FiinGroup (trước đây là StoxPlus) được thành lập năm 2008, là công ty chuyên cung cấp dịch vụ thông tin và dữ liệu tài chính cũng như các dịch vụ phân tích khác dựa trên nền tảng dữ liệu. 

Hiện nay, FiinGroup cung cấp các nền tảng phân tích dữ liệu cho giới phân tích chứng khoán tại Việt Nam, các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài thông qua các nền tảng công nghệ tài chính như FiinPro, FiinTrade, FiinGate...và dịch vụ theo yêu cầu.

Năm 2014, FiinGroup nhận đầu tư cổ phần và hợp tác chiến lược với tập đoàn NIKKEI Inc. và QUICK Corp. (Nhật Bản).