FPT chạm ngưỡng doanh thu tỷ USD

Việt Hưng - 12:12, 11/08/2022

TheLEADERVới kết quả kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2022, FPT đã thực hiện được gần 55% mục tiêu doanh thu và gần 56% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu đạt 23.219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.242 tỷ đồng, tăng lần lượt 22,2% và 23,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ là 2.906 tỷ đồng, tăng 30,1%.

Tính riêng tháng 7, FPT ghi nhận 3.390 tỷ đồng doanh thu, 605 tỷ đồng lãi trước thuế; tăng lần lượt 22% và gần 23% so với tháng 7 năm ngoái. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 416 tỷ đồng trong tháng 7.

Năm 2022, tập đoàn lên kế hoạch kế hoạch 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả kinh doanh trong 7 tháng, FPT đã thực hiện được gần 55% mục tiêu doanh thu và gần 56% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

FPT chinh phục ngưỡng doanh thu tỷ USD
FPT chinh phục ngưỡng doanh thu tỷ USD

Trong đó, mảng công nghệ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu và lợi nhuận trước thuế với tỷ lệ lần lượt là 57% và 45%.

Doanh thu mảng công nghệ đạt 13.259 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.923 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 22,1% và 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng doanh thu dịch vụ chuyển đổi số đạt 50%, trong đó doanh thu đến từ dịch vụ đám mây tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ, chiếm 55% doanh thu dịch vụ chuyển đổi số.

Mảng xuất khẩu phần mềm đạt mức doanh thu 10.156 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29,1%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ tăng 43% và APAC tăng 62%. Thị trường Nhật Bản có sự phục hồi đáng kể với mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 20,2%.

FPT cho biết khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài tăng mạnh lên mức 13.762 tỷ đồng tương đương mức tăng trưởng 43,2%.